Bakan Bozdağ: Kişisel verilerin havuzda toplanması diye bir şey yok

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kişisel verileri işleyen, aktaran gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasların bu kanun ile belirlendiğini ifade eden Bozdağ, “Hangi kurallara tabi olarak, hangi şartlarda işleneceğini açık açık ifade ediyor. Kişisel verilerin kişisel verileri koruma kurulu nezdinde veya onların uygun göreceği yerde veya kişisel verileri koruma kurumunda bir havuzda toplanması diye bir şey söz konusu değil." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Akif Hamzaçebi başkanlığında toplandı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısının tümü üzerinde görüşmelere başlanıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kanun tasarısı üzerine söz aldı. Türkiye’de böylesi bir yasanın bugüne kadar olmadığını belirten Bozdağ, “Kişisel verileri koruyan, korumanın esas ve usullerini belirleyen, yetki ve sorumluları tayin eden ve konuda vatandaşımıza yol gösteren bir mekanizma yoktu. Bununda sıkıntılarını çok çektik.” şeklinde konuştu.

Kişisel verileri işleyenleri kontrol edecek ve denetleyecek bir kurumsal yapının olmadığını kaydeden Bozdağ, “Bu yasa, o yapının oluşmasını sağlayacak. Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde yapılması gereken konulardan birisine bu yasa ile bir nebze cevap verilecek.” diye konuştu.

BÖYLE BİR HAVUZDA TOPLANMA KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Kişisel verileri işleyen, aktaran gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasların bu kanun ile belirlendiğini ifade eden Bozdağ, “Hangi kurallara tabi olarak, hangi şartlarda işleneceğini açık açık ifade ediyor. Veri işleme faaliyetini disiplin altına alacak, herkesi istediği veriyi kendi belirlediği şekilde değil tasarıda öngörüldüğü şekilde kişisel verileri koruma kurulunun belirlediği şekilde bir disiplin içinde, Avrupa Birliği çerçevesinde bir standarta kavuşturmakta. Bu tasarı ile ilgili büyük yanlışlıklar yapıldı. Bu kurumun kişisel verileri koruma kurulunun sanki kişisel verileri işleyecek bir kurummuş gibi bir yanlış algı var. kişisel verileri koruma kurumu veya kişisel verileri koruma kurulu her hangi bir kişisel veri asla işlemeyecek. Kişisel verileri işleyecekler başkaları. Kurum ve kurul bunun denetimi ile ilgili ve bu konu ile ilgili şikayet ve başvuruları denetlemek gereğini yapmak, ilke ve esasları belirlemek ile ilgili bir koruma ve denetim, düzenleme kurulu ve kurumudur. Kişisel verilerin kişisel verileri koruma kurulu nezdinde veya onların uygun göreceği yerde veya kişisel verileri koruma kurumunda bir havuzda toplanması diye bir şey söz konusu değil. Böyle bir havuz yoktur. Böyle bir havuzda toplanma kesinlikle söz konusu değildir. Bu kurumun kanunda görevleri açıktır. Bunların arasında böyle bir şey yok. Her kurum her tüzel kişi işlediği veriyi koruyacak, yasaların öngördüğü süre içinde saklayacak mekanizmaları kurmakla mükelleftir. Böylesi bir veri deposu asla söz konusu değildir.” açıklamasında bulundu.

BU YASA İLK DEFA VATANDAŞA YAKASINI TUTACAĞINI HESABINI SORACAĞI KAPISINI ÇALACAĞI BİR KİŞİSEL VERİ SORUMLUSU GETİRMEKTE

Kanun kapsamında kişisel veri sorumlusunun belli edildiğini ifade eden Bozdağ, “Her kurumda her tüzel ve gerçek kişi bir kişisel veri işliyorsa orada mutlaka kişisel veri sorumlusu olacak. Kişisel verileri işlenen kişiseli aydınlatmakla yükümlü bu kişisel veri sorumlusunda olacak. Vatandaşlardan herhangi biri kişisel verilerle ilgili bir şikayeti olduğu zaman, kime müracaat edeceğini, kimin yakasından tutacağını bilmiyor. Kimden hesap soracak belli değil. Kişisel verilerden bir sorumlu yok. Bu yasa ilk defa vatandaşa yakasını tutacağını hesabını soracağı, kapısını çalacağı bir kişisel veri sorumlusu getirmekte. Bu kişisel veri sorumlusu hesap verecek, sorulara cevap verecek vatandaşın taleplerini yerine getirecek.” ifadelerinde bulundu.

Kişisel verileri koruma kurumunun idari ve mali özerkliğe sahip olacağını anlatan Bozdağ, şunları söyledi: “Bu kurum, başbakanlıkla ilişkili bir kurum olarak düzenleniyor. Kurum kendi bütçesini kendi hazırlayacak. TBMM’ye sunacak ve TBMM onayı ile kendi bütçesini dilediği gibi harcama imkanına sahip olacak. Bu açıdan bu kurum önemli bir güce sahip. Kurum başkanı ve üyeleri bağımsız bir şekilde görev yapacak. Görev süreci içinde üyelerden herhangi birin görevden alınması söz konusu değil. Yasa görevden alınamayacağını belirtiyor. Görev yaparken herhangi bir makam ve merci veya kişinin emir veremeyeceği açıkça ifade ediliyor. Bütün bunlar bu kurulun bağımsız ve tarafsız yapılması için yasaya konulan güvenceler. Başkan ve üyelerle ilgili bir suç istinadı olduğunda soruşturma izni Başbakan iznine tabi tutulması bir güvencedir. Kurul başkanı ve üyeleri görevlerini daha rahat yapsın tarafsız baskısız yerine getirsin diye bir başka teminat.”

Bu yasanın bir fişleme yasası olmadığını vurgulayan Bozdağ, “Bu yasa fişlemelere son veren, fişlemenin panzeri bir yasadır. Kim derse ki 'bu yasa fişleme yasasıdır', insafsızlık yapıyor. Bu yasaya karşı haksızlık yapıyor. Fişlemelere son vermek insanların kişisel verilerinin haksız hukuksuz bir şekilde işlenmesini ortada kaldırmak ve kişisel verilerin yasal düzeyde anayasada olduğu gibi korunmasını sağlamak için bir düzen kuruluyor. Bu yasanın getirdiği yeni düzenin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

(CİHAN)


17 Şubat 2016 Haberleri 1 2 3 4 5