HDP, Cizre'deki 24 kişi için Ombudsman'a başvurdu

ANKARA - HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir apatmanın bodrumunda bulunduğu iddia edilen 24 kişiyle ilgili bilgi alamadıkları gerekçesiyle Ombudsman'a başvurdu.

Başvuruda, "Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 24 kişinin bir apartmanın bodrum katında mahsur kalmasına ilişkin olayın araştırılması, 24 yurttaşın sağ olup olmadıklarının ve halihazırda nerede olduklarının tespiti, 24 kişinin akıbetine ilişkin olayın sorumlularının belirlenmesi ve hak ihlallerinin giderilmesi için gerekli mekanizmaların işletilerek, bu konuda tüm tedbirlerin alınmasını arz ve talep ederim." denildi.

Ayrıca, başvuruda, bahse konu bodrumda bulunan ve 30 Ocak günü itibariyle sağ olanların isimleri de verildi: "Mehmet Yavuzel, Feride Yıldız, Dersim Aksay, Ferhat Saltıkat, Ahi Fırat Kalkan, Mustafa Aslan, Mustafa Vartiyak, Tahir Çiçek, Rıdvan Ekinci, İslam Balıkesir, Serdar Pişkin, Ferhat Karaduman, Sercan Uğur, Rohat Aktaş, Fehmi Dinç, Hacer Aslan, Gülistan Üstün, Sakine Şiray, Berjin Demirkaya, Ramazan İşçi, Mahmut Duymak, Kasım Yana, Osman Gökhan, İzzet Gündüz"

30 Ocak 2016 Cumartesi günü Saat 12.31’den itibaren haber alınamayan 24 kişinin akıbetinin belli olmadığını dile getiren Beştaş, şunları ifade etti: "Heyetimiz İçişleri Bakanlığı’nda bakan yardımcıları ile bir dizi görüşmeler yaptı. Ancak hiçbir olumlu netice alınmadı. Hatta bunun üzerine İçişleri Bakanlığı’nda bulunduğumuz esnada konuya dikkat çekmek adına açlık grevi başlatıldı. Fakat tüm girişimlerimiz neticesiz kaldı. Bahse konu girişimlerimiz ülke kamuoyuna da yansımıştır. Konuya ilişkin olayın mağdurları bizzat sokağa çıkma yasağı uygulamasından ötürü dışarı çıkamadıkları hatta bir evin bodrum katında mahsur kaldıkları için hiçbir idari başvuru mekanizmasını işletememişlerdir. Bu 24 kişi ile irtibatımız 20 Ocak 2016 günü saat 12.31 itibariyle de kesildiği için telafisi güç ve imkansız zararlar meydana geleceği olasıdır. Bu bahisle istisnai hükme dayalı olarak idari başvuru yollarını tüketmeksizin başvuru zarureti hasıl olmuştur. Sözünü etmiş olduğumuz 24 kişinin halihazırda sağlık durumlarından endişe etmekteyiz. Nitekim Cizre’de çeşitli evlerin bodrum katlarında mahsur kalanların birçoğunun ölmüş olduğu bilgisi kamuoyuna yansımış bulunmaktadır. Ancak yukarda adlarını belirtmiş olduğum 24 kişinin akıbeti meçhuldür. Yukarda adları belirtilen 24 kişinin sağ olup olmadığı meçhul olduğundan aileleri ve yakınları derin bir kaygı içerisindedirler. Bu hususun ivedilikle aydınlatılması hayati önemdedir. An itibariyle hem kendilerinden haber alınamayan, sağ olup olmadıkları, nerede oldukları belli olmayan 24 kişi açısından hem bu yurttaşların yakınları açısından büyük bir mağduriyet ve hak ihlali söz konusudur. Üstelik tüm ülke kamuoyu da bu olay nedeniyle büyük bir üzüntü ve kaygı içerisindedir. Bu itibarla Ombudsman'a başvurmak zarureti hasıl olmuştur."

(CİHAN)


16 Şubat 2016 Haberleri 1 2 3 4 5