Kişisel Verileri Koruma Tasarısı komisyondan geçti

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda, 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı' kabul edildi. Özgeçmiş, fotoğraf, cep telefonu, aile bilgileri, parmak izi, mezhep ve kıyafet gibi vatandaşlara ait her türlü kişisel veriler, yeni oluşturulacak 'Kişisel Verileri Korumu Kurulu' tarafından korunacak. 7 kişiden oluşacak kurulun 3 üyesini Cumhurbaşkanı, 4 üyesini de Bakanlar Kurulu atayacak. Kurul başkanı ve yardımcısı da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

Avrupa Birliği ile yürütülen vize muafiyeti çalışmaları kapsamında en geç Mart ayında çıkarılması gereken tasarıya göre, bu kurul 'tarafsız ve bağımsız' olacak ve hiç kimse bu kurula emir ve talimat veremeyecek. Ancak muhalefet partilerin milletvekileri Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından atanacak kişilerden oluşacak bir kurulun tarafsız ve bağımsız olamayacağını vurguladı. "Olsa olsa memur gibi talimatları yerine getireceğini." savunan milletvekilleri, üniversiteler, barolar, odalar birliği ile Yargıtay ve Danıştay'dan aday gösterilecek ikişer kişiden birinin Meclis veya Bakanlar Kurulu tarafından seçilmesini istedi. Ancak AK Partililer bu öneriye karşı çıktı.

MİT, EMNİYET VE JANDARMA VATANDAŞLARLA İLGİLİ HER TÜRLÜ BİLGİYİ TOPLAYIP İŞLEYEBİLECEK

Komisyondan geçen tasarıya göre kişisel verilerin kaydedilmesi, saklanması, sınıflandırılması ve kullanması anlamına gelen işlenmesi yasak olacak. Ancak kanundaki istisnalar, bu yasağı delecek. Kişisel verilerin 'milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyet kapsamında işlenmesi' serbest olacak.

MİT, emniyet ve jandarma vatandaşlarla ilgili her türlü bilgiyi toplayıp işleyebilecek. Muhalefet partilerinin 'fişleme' eleştirileri karşısında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "MİT'in istisna olmasından daha doğal bir şey olamaz. O zaman MİT’i kapatmak gerekir, öyle istihbarat teşkilatı olmaz. Bütün ülkelerde bu istisna var. Ayrıca MİT’in kendi kanununda bunlar zaten var." karşılığını verdi.

Kurula üye seçimini her ülkenin farklı yaptığını da anlatan Bozdağ, ikisi de milli iradenin temsilini sağladığı için Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun üye seçmesini uygun bulduklarını ifade etti.

AÇIK RIZA OLMADAN DA VATANDAŞIN VERİSİ İŞLENEBİLECEK

Kişisel veriler vatandaşın açık rızası olmadan işlenemeyecek. Ancak bazı durumlarda kişilerin açık rızası olmadan da bu veriler işlenebilecek. Buna göre kanunlarda açıkça yazılması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için vatandaşın rızası aranmayacak.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ‘özel nitelik kişisel veriler’ olarak tanımlanacak.

Diğer verilerden daha özel olarak korunacak bu veriler bile, 'Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınarak' yüklenecek. Ayrıca kanunlarda açıkça işlenebileceği yazılırsa veya ilgili kişi bu bilgileri kendisi alenileştirirse de özel nitelikli de olsa bu çok özel bilgiler işlenebilecek.

KİŞİSEL VERİLER YURT DIŞINA AKTARILABİLECEK

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan yurt dışına bile aktarabilecek. Yurt dışına bilgi aktarılırken ‘bilgi gönderilecek ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve kurulun izni’ yeterli olacak. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler kurulca belirlenerek ilan edilecek.

(CİHAN)


10 Şubat 2016 Haberleri 1 2 3 4 5