Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi kanun tasarısı görüşülmeye başlandı

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun 36'ncı birleşimi müşahade ile açıldı. Birleşimi, Başkanvekili Ahmet Aydın yönetiyor. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilen 'Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' görüşülmeye başlandı.

Bu tasarı İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında temel kanun olarak görüşülüyor. Bu sebeple, tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler halinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacak.

Tasarı ile Türkiye'deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi önemli olan yabancılara, süresiz çalışma izni verilecek. 32 maddelik tasarının yasalaşmasıyla, Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi için vergiden, çalışma iznine pek çok teşvik sağlanacak.

Tasarı ile 'yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesini sağlamak ve desteklemek, Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artırmak, bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını ve gelişimini desteklemek, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirmek.' amaçlanıyor.

(CİHAN)


09 Şubat 2016 Haberleri 1 2 3 4 5