Zamlı alektrik faturaları TBMM gündemine taşındı

ANKARA - CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, son dönemdeki zamlı elektrik faturalarıyla ilgili olarak TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi takdim etti. Öztrak, “Dağıtım şirketlerinin, içinde olduğu mali sıkıntıları aşması için dağıtım bedellerinde üstü örtülü bir zam yapıldığı doğru mudur?” diye sordu.

CHP Milletvekili Öztrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesinde, düşük maliyetli enerji sağlanmasının ve şeffaf bir elektrik piyasası kurulmasının, 6446 Sayılı Enerji Piyasası Kanunu’nun amaçları arasında sayıldığını belirtti. Kanundaki bu düzenlemelere rağmen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrik faturalarına ilişkin yaptığı son düzenlemelerin, kanunun lafzı ve ruhuyla uyumlu olmadığını söyleyen Öztrak, “Faturalarda daha önce ayrıntılı şekilde yer alan dağıtım bedeli, iletim bedeli ve sayaç okuma bedeli gibi kalemler kaldırılmış ve, ‘dağıtım bedeli’ adı altında birleştirilmiştir. Bu düzenlemenin, abone faturalarında şeffaflığı ortadan kaldırdığı aşikardır” değerlendirmesinde bulundu.

‘ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNE ÜSTÜ ÖRTÜLÜ DESTEK’

Faik Öztrak, faturalara son dönemde "dağıtım bedeli" adı altında, olması gerekenden daha yüksek tutarlarda meblağların yansıtıldığı, yeni uygulamayla döviz kurlarındaki hızlı artıştan olumsuz etkilenen dağıtım şirketlerine, üstü örtülü bir destek sağlandığı iddialarını da hatırlatarak şu soruları yöneltti: “Faturalarda daha önce ayrıntılı olarak görülen bazı kalemlerin birleştirilmesinin sebebi nedir? Daha önce faturalara yansıtılan kayıp-kaçak bedeli, şimdiki uygulamada dağıtım bedeli veya başka bir kalem içerisinde abonelere yansıtılmakta mıdır? Dağıtım şirketlerinin içinde olduğu mali sıkıntıları aşması için dağıtım bedellerinde üstü örtülü bir zam yapıldığı doğru mudur?”

(CİHAN)


06 Şubat 2016 Haberleri 1 2 3 4 5