Adalet Bakanı: Bu tasarı fişlemenin panzehiridir

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'nın fişleme değil, fişlemenin önlenmesi yasası olduğunu söyledi. Tasarının fişlemenin panzehiri olduğunu belirten Bozdağ, tasarının kişisel verileri koruyan bir muhafız olduğunu vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında, 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'nı görüşmek üzere toplandı. Başkan Ahmet İyimaya, bu komisyonların gelen tasarıları dönüştürme fonksiyonu olduğuna dikkat çekti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hükümetin önemsediği, halkın beklediği, AB standartları kapsamında önemli olan tasarının vize muafiyeti açısından da gerekli olduğunun altını çizdi. Kişisel verilere ilişkin şimdiye kadar ayrı bir kanun hazırlanmadığına dikkat çeken Bozdağ, hukuka uygunluk hali düzenlenmediğinden, uygulamalarda ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'nın ilk defa 1989 yılında geldiğini belirten Bozdağ, tasarının pekçok hükümet tarafından ele alınıp incelendiğini ama bir türlü Bakanlar Kurulu'na gelemediğini söyledi. İlk olarak 2006 yılında Bakanlar Kurulu'na geldiğini anlatan Bozdağ, 2008 yılında ise tasarının Meclis Başkanlığı'na sevk edildiğini ama o dönem yasalaşma imkanı bulamadığını vurguladı.

Bu tasarının kamuoyunda kimi çevreler tarafından fişleme olarak sunulmaya çalışıldığını savunan Bozdağ, "Aksine bu fişleme değil, fişlemenin önlenmesi yasası; fişlemenin panzehiridir." diye konuştu. 'Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun fişlemenin merkezi olmayacağını dile getiren Bozdağ, bu kurumun herhangi bir vatandaşın bilgisini işlemeyeceğini, bir veri saklamayacağını, denetleme yetkisi olacağını ifade etti. Kurumun kişisel verileri koruyan bir muhafız olduğunun altını çizen Bozdağ, bu tasarının herkesin hukukunu koruyacak bir tasarı olduğunu kaydetti.

Bozdağ, tasarının bir alt komisyonda teknik olarak incelenmesini de teklif etti.

MİT VE JANDARMA KANUN KAPSAMINA ALINMIYOR

2008 yılından bu yana AK Parti hükümetinin dördüncü kez Meclis'e gönderdiği 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı' ile vatandaşların kişisel verilerinin korunması amaçlanıyor. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Jandarma ve Emniyet, bu kanun kapsamına alınmıyor.

Tasarıya göre kişisel veri tanımı, vatandaşların telefon numaraları, parmak izi, genetik kod, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları ile aile bilgilerini içeriyor. Özel nitelikli kişisel veri tanımının içerisine ise 'kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefesi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik verileri' gibi birçok başlık dahil ediliyor.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU GELİYOR

Vatandaşların özel bilgilerinin korunması için 'Kişisel Verileri Koruma Kurumu' adıyla özel bir kurum oluşturulacak. 7 üyeden oluşacak kurumun üyelerinin 3'ünü Cumhurbaşkanı, 4'ünü Bakanlar Kurulu atayacak. Kurum başkan ve başkan yardımcısını ise hükümet belirleyecek. Üyeler, kamu veya özel sektörde en az 10 yıl görev yapanlar arasından seçilecek.

Kanun gerekçesinde kişisel verilerin koruma altına alınacağı belirtilirken, istisna tutulan alanlar da açıklanıyor. Buna göre MİT ile diğer istihbarat birimlerinin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini ve ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik faaliyetler kapsamında işlediği veriler bu kanunun kapsamı dışında olacak.

(CİHAN)


27 Ocak 2016 Haberleri 1 2 3 4 5