Kozmetik ürünlerde yasaklı maddelere ‘Benziliden kafur’ da eklendi

ANKARA - Kozmetik ürünlerde yasaklı maddeler listesine ‘Benziliden kafur’ maddesi de eklendi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun hükümlerini yürüttüğü Kozmetik Yönetmeliği’nde yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre; yönetmeliğin ekinde yer alan ‘Ek VI Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen UV Filtrelerin Listesi’ başlıklı tablonun 19 numaralı satırı yürürlükten kaldırıldı. Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ‘Ek III Aşağıdaki Sınırlamalar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi’ başlıklı tablonun 2a numaralı satırı ‘saç dalgalandırıcı veya düzeltici ürünler, tüy dökücüler, diğer durulanan saç bakım ürünleri, kirpik perması için kullanılan ürünlerle olarak düzenlendi.

Yine yönetmeliğin ekinde yer alan ‘Ek III Aşağıdaki Sınırlamalar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi’ başlıklı tabloya, ‘okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri, okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleriyle ilgili 288-296 arası satırlar eklendi.

Ek 2. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi: “Bir kozmetik ürünün güvenliliğine ilişkin genel yükümlülükler saklı kalmak üzere, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile ilgili yasal düzenlemelerde yapılan güncellemeler göz önünde bulundurularak alternatif bir yöntemin validasyonunun yapılması ve kabul edilmesinin ardından söz konusu alternatif yöntem haricindeki bir yöntemin kullanıldığı hayvan testlerine tabi tutulmuş olan; nihai bir formülasyon içeren kozmetik ürünlerin piyasaya arzı, ürün bileşenleri veya ürün bileşenleri kombinasyonlarını içeren kozmetik ürünlerin piyasaya arzı, ürün bileşenleri veya ürün bileşenleri kombinasyonlarına yönelik testlerin yapılması, yasaktır.”

Aynı Yönetmeliğin geçici 4. maddesi Bu Yönetmeliğin Ek V’inin 39 ve 57 numaraları satırlarında yer alan maddeleri içeren kozmetik ürünler, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren sadece bu Yönetmeliğin gereklerini yerine getirmek koşuluyla piyasaya arz edilebilir, 16.4.2016 tarihinden itibaren ise bu Yönetmeliğe uymayan kozmetik ürünler piyasada bulundurulamaz. Bu Yönetmeliğin Ek V’inin 12 ve 12a numaralı satırlarında yer alan maddeleri içeren kozmetik ürünlerden bu Yönetmeliğe uygun olmayanlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren piyasada bulundurulamaz.” şeklinde değiştirildi.

Kozmetik Yönetmeliği’nin, 1. maddesi 18.2.2016 tarihinde, 3. maddesi 10.8.2016 tarihinde yürürlüğe girecek. Diğer maddeler ise yayımı tarihi olan bugün uygulamaya konuldu.

(CİHAN)

Kozmetik ürünlerde yasaklı maddelere ‘Benziliden kafur’ da eklendi Kozmetik ürünlerde yasaklı maddelere ‘Benziliden kafur’ da eklendi Kozmetik ürünlerde yasaklı maddelere ‘Benziliden kafur’ da eklendi

26 Ocak 2016 Haberleri 1 2 3 4 5