Yakup Akkaya: İş Kanunu'nda değişiklik amacıyla kanun teklifi sunduk

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, İş Kanunu'nda değişiklik yapılması amacıyla TBMM Başkanlığına kanun teklifini sunduklarını açıkladı. Çalışma hakkının temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle feshin geçersiz olduğuna hükmedildiğinde işe iade kararını verme hakkının işçiye tanınması gerektiğini anlatan Akkaya, “Anayasanın işçiye tanıdığı bu hakkı kullanıp kullanmamak tercihi işverene değil, işçiye bırakmak daha adil bir düzenleme olacak. Bu hakkın işverence yok edilmesine yasayla olanak sağlamak Anayasa'nın ruhuna ve iş hukukunun özüne aykırıdır." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenledi. Akkaya, İş Kanunu'nda değişiklik yapılması amacıyla TBMM Başkanlığına sunduğu yasa teklifi hakkında bilgi verdi.

Son günlerde çalışma yaşamının daha da esnekleştirilmesine ilişkin düzenlemelerin iktidar tarafından Meclis'ten geçirildiğini belirten CHP'li vekil, ekonomik büyüme ve rekabet gerekçe gösterilerek devletin işçiyi ve emekçiyi koruma görevinin yok edildiğini vurguladı. TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan Torba Yasa Tasarısı'ndaki kadın çalışanlara doğum halinde yarı zamanlı çalışma hakkının, arkasında büyük bir saldırıyı gizlediğini vurgulayan Yakup Akkaya, şunları kaydetti: “Kiralık işçilik sistemi yeniden yasalaştırılmak istenmekte. Uzaktan çalışma adı altında evde güvencesiz, kuralsız, sağlıksız, sendikasız çalışanlar kitlesi yaratılmak istenmekte, bunun gerekçesi olarak gelişen teknoloji gösterilmektedir. Birçok sektörde hileli taşeronlaşmayı, kayıtdışılığı körükleyecek olan düzenleme, sayısı 2,5 milyonu bulan göçmenlerin bulunduğu ülkede kuralsızlığı kural haline getirecek."

İşçinin feshe karşı korunmasının, kanunda yazan ama uygulamada hayat bulmayan bir düzenleyici kural olduğuna işaret eden Akkaya, iş dava sayılarının da bunu ortaya koyduğunu vurguladı. 2013 yılındaki 407 bin iş davasının 190 bininin sonuçlandırıldığını, 217 bininin sonraki yıla devrettiğini anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı, davaların büyük bölümünün işe iade davaları olduğunu kaydetti.

İş ilişkisini yeniden kurma ve işe başlama hakkını kullanma hususunda tercihin işçiye bırakılması yönünde bir yasa teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığına sunduğunu vurgulayan Yakup Akkaya, sözlerini şöyle tamamladı: “Çalışma hakkının temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle feshin geçersiz olduğuna hükmedildiğinde işe iade kararını verme hakkının işçiye tanınmalı. Anayasa'nın işçiye tanıdığı bu hakkı kullanıp kullanmamak tercihi işverene değil, işçiye bırakmak daha adil bir düzenleme olacak. Bu hakkın işverence yok edilmesine yasayla olanak sağlamak Anayasa'nın ruhuna ve iş hukukunun özüne aykırıdır."

(CİHAN)


22 Ocak 2016 Haberleri 1 2 3 4 5