Gıda fiyatlarındaki artış hazır yemek sanayisini de etkiledi

BURSA - Gıda fiyatları dünya genelinde azalma eğilimi gösterirken, Türkiye’de tam tersi durumun yaşanması, hazır yemek sanayini de olumsuz etkiliyor. Son yıllarda Türkiye’de enflasyon oranının da üstünde seyreden artışı, fiyatlarına yansıtamayan yemek sanayi sektörü, sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Sektördeki firmalar bir yandan Türkiye’nin akılcı tarım politikalarına geçmesini beklerken, diğer yandan güç birliği ile rekabet güçlerini artırmaya çalışıyor.

Bursa’daki Hazır Yemek Sanayi’nin önde gelen firmalarından Yankı Yemek Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, gıda fiyatlarındaki artışın enflasyonu tetiklediğini, bunun da tüketiciye olumsuz yansıdığını söyledi. Artıştan hazır yemek sanayinin de etkilendiğini vurgulayan Dönmez, “Tüm dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye’de sürekli artıyor. Bir önceki yıl içerideki siyasi gelişmeler, dünyadaki kuraklık beklentileri, Arap ülkelerindeki halk hareketleri nedeniyle gıda fiyatları artarken, Türkiye, iki seçim atlattı. Siyasi belirsizliklerin ekonomide yarattığı dalgalanmalar, birçok sektörde olduğu gibi gıda sektörüne de olumsuz etki yaptı. Hazır yemek sanayi açısından 2015 yılının iyi geçtiğini söylemek zor. Gıdadaki artışı tamamen müşterilerimize yansıtamıyoruz. Fiyat artışlarının yarattığı yükün en azından bir kısmını kendimiz üstlenmek zorunda kaldık.” dedi.

Yankı Yemek Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı, dünyadaki olumsuz gelişmeler ve beklentilerin gıda fiyatlarına olumsuz yansımasının inkar edilemeyeceğini, ancak ülkemizdeki gıda fiyatlarındaki artışın asıl nedeninin Türkiye’ye özgü nedenlerden kaynaklandığını ifade etti.

Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde petrol fiyatlarındaki düşüşün gıda üretim maliyetlerine anında olumlu yansıdığını, ancak Türkiye’de böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirten Coşkun Dönmez, Türkiye’nin sağlıklı bir tarım politikası izlemesi, arz talep dengesini iyi oturtması gerektiğini vurguladı. Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem üreticinin hem tüketicinin kaybettiği bir ortamda, ekonominin kazanması beklenemez. Bu durum Türkiye ekonomisi açısından olumsuz bir tablo ortaya koyuyor.”

Yankı Yemek Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, hazır yemek sanayinin gıda fiyatlarındaki artışın yarattığı olumsuzluğu minimum düzeye indirmesi için yeni adımlar atması gerektiğini de savundu. Bu amaçla Yankı Yemek Sanayi olarak geleceğe dönük yatırım planlaması yaptıklarını ve tesisleşmeye gittiklerini anlatan Dönmez, sektörel güç birliğinin soruna önemli ölçüde çözüm getireceğine inandıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’de gıda fiyatlarındaki artışın önemli bir nedeni de üretici ile tüketici arasındaki aracılar. Böyle olunca üretici ürünü ucuza satmak zorunda kalırken, tüketici de pahalı almak zorunda kalıyor. Bu nedenle, yaş sebze ve meyveyi doğrudan üreticiden alıp işleyecek bir tesis kurmayı hedefledik. 4 firmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği 3,5 milyon lira yatırım maliyetli bu tesisimizi yakında hizmete açacağız. Sektörel güç birliğini gösteren bu yatırım, ayrıca 50 kişiye istihdam olanağı sağlayacak. Yeni yatırımımız, hem ekonomiye değer katacak, hem gıda fiyatlarındaki artıştan minimum etkilenmemizi sağlayacak.”

(CİHAN)

Gıda fiyatlarındaki artış hazır yemek sanayisini de etkiledi

21 Ocak 2016 Haberleri 1 2 3 4 5