Yurtdışı varlıkları ve yükümlülükler farkı 366,9 milyar dolar

ANKARA - 2015 Kasım sonu itibari ile Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2014 yıl sonuna oranla yüzde 1,9 artarak 234,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 10,3 azalışla 601,6 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası verilerine göre Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2014 sonunda eksi 440,4 milyar dolar iken 2015 Kasım sonunda eksi 366,9 milyar dolara geriledi.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde rezerv varlıklar kalemi 2014 yıl sonuna göre 10,8 milyar dolar azalışla 116,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi 10,7 milyar dolar artışla 72,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası (TL) cinsinden efektif ve mevduatları, 2014 yıl sonuna göre yüzde 51 artışla 33,5 milyar dolara denk geldi.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde 2015 Kasım sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2014 yılsonuna göre yüzde 16,7 oranında azalışla 148,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2015 Kasım sonu itibari ile portföy yatırımları 2014 yıl sonuna göre 42 milyar dolar daraldı. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2014 yıl sonuna göre yüzde 31,5 oranında azalışla 42,4 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 37,3 oranında azalışla 32,7 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 7,9 azalışla 35,7 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde diğer yatırımlar 2014 yıl sonuna göre 2,6 milyar dolar artış gösterdi. 2015 Kasım sonu itibari ile diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2014 yıl sonuna göre yüzde 46,8 oranında azalışla 1,3 milyar dolara indi. Aynı dönemde yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2014 yıl sonuna göre yüzde 16,5 oranında artışla 39,9 milyar dolara, TL mevduatı ise yüzde 15,4 oranında artışla 15,5 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3,1 oranında azalışla 91,6 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,4 oranında artışla 95,7 milyar dolara tekabül etti.

(CİHAN)


15 Ocak 2016 Haberleri 1 2 3 4 5