TÜİK: Geri kazanılan atık miktarı iki yılda iki katına çıktı

ANKARA - Lisanslı veya geçici faaliyet belgeli tüm nihai işlem yapan atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile lisansı olmasa da belediyeler tarafından ya da belediyeler adına işletilen düzenli depolama, yakma ve kompost tesislerine uygulanan anket sonucunda 2014 yılında 985 tesisin faaliyet gösterdiği belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre; lisanslandırma faaliyetlerinin hız kazanması nedeni ile 2014 yılında 2012 yılına göre bertaraf tesislerinde %41, geri kazanım tesislerinde ise yüzde 47 oranında artış yaşandı.

Geri kazanılan atık miktarı iki yılda iki katına çıktı. Kompostlama, beraber yakma (ko-insinerasyon) ve diğer geri kazanım işlemleri uygulanarak 2012 yılında 10 milyon ton, 2014 yılında ise 20 milyon ton atık geri kazanıldı.

Düzenli depolama ve yakma tesislerinde bertaraf edilen atık miktarı, 2014 yılında 2012 yılına göre yüzde 71 oranında artarak 24 milyon tondan 41 milyon tona yükseldi.

(CİHAN)


13 Ocak 2016 Haberleri 1 2 3 4 5