Özel sektörün uzun vadeli yurtdışı kredi borcu 189,8 milyar dolara çıktı

ANKARA - Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2014 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 22,2 milyar ABD Doları artarak 189,8 milyar ABD Doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 22,4 milyar ABD Doları azalarak 21,9 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Merkez Bankası’nın özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcunun Kasım ayı gelişmeleri açıklandı.

Verilere göre borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 17,8 milyar ABD Doları, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 828 milyon ABD Doları arttı. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 554 milyon ABD Doları azaldı, tahvil stoku ise 279 milyon ABD Doları artışla 3,4 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,9 milyar ABD Doları arttığı, tahvil stokunun ise 736 milyon ABD Doları artışla 5,7 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2014 yıl sonuna göre bankaların ve finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 20,7 milyar ABD Doları ve 21 milyon ABD Doları azalış göstererek, sırasıyla 15,0 milyar ABD Doları ve 2,7 milyar ABD Doları düzeyinde oldu.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 89,7’sini oluşturan özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 19,1 milyar ABD Doları arttı. Finansal olmayan kuruluşların, 2015 yılı Kasım sonu itibarıyla yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları kredi stoku 2014 yıl sonuna göre 805 milyon ABD Doları artarak 33,6 milyar ABD Doları; Türkiye’de yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları krediler ise 477 milyon ABD Doları artarak 20,9 milyar ABD Doları oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 20,9 milyar ABD Doları azalarak 19,6 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 189,8 milyar ABD Doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,5’inin ABD Doları, yüzde 32,7’sinin Euro, yüzde 5,1’inin Türk Lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 21,9 milyar ABD Doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 60,6’sının ABD Doları, yüzde 23,2’sinin Euro, yüzde 15,6’sının Türk Lirası ve yüzde 0,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Kasım sonu itibarıyla, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 45,5’ini finansal olmayan kuruluşların 86,4 milyar ABD Doları tutarındaki borcu oluşturmuş ve söz konusu borcun yüzde 59,3’ü hizmetler sektörü, yüzde 40,3’ü sınai sektörler ve yüzde 0,4’ü de tarım sektörü tarafından kullanıldı. Aynı dönemde kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 87,2’sini ise finansal kuruluşların 19,1 milyar ABD Doları tutarındaki borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 68,7 milyar ABD Doları tutarında olduğu gözlendi.

(CİHAN)


13 Ocak 2016 Haberleri 1 2 3 4 5