"Sağlıkta Dönüşüm Programı bebek ölüm hızındaki artışın asli sebeplerinden biri"

KONYA - CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, 2014 yılında artış gösteren bebek ölümlerinin araştırılması için önerge verdi. Bozkurt, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin giderek tüm toplumu kapsayıcı olmaktan uzaklaşarak performansa ve ekonomik çıkarlara yönelik bir sisteme dönüşmesinin bebek ölümlerini artırdığı görüşüne yer verdi.

CHP'li Bozkurt, bebek ölüm hızının bir ülkenin veya bölgenin sağlık sistemi seviyesini gösterdiğini belirtti. Bozkurt, annenin gebelikte, doğum sırasında ve sonrasında sağlık hizmetlerinden yararlanmasının bebek ölüm hızını etkileyen başlıca etkenler arasında yer aldığına dikkat çekti.

TÜRKİYE’DEKİ BEBEK ÖLÜM HIZI AVRUPA ORTALAMANIN ÇOK ÜZERİNDE

2013’te binde 10,8 olan bebek ölüm hızının 2014’te binde 11,1’e yükseldiğini ifade eden CHP’li Bozkurt, her ne kadar 2002 – 2013 yılları arasında bebek ölüm hızında düzenli bir düşüş gerçekleşse de 2014 yılındaki artış ve Avrupa ülkelerinde bebek ölüm hızı ortalamasının binde 3 ile 4 arasında seyretmesi göz önüne alındığında, ölüm nedenlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI BEBEK ÖLÜM HIZINDAKİ ARTIŞIN ASLİ SEBEPLERİ ARASINDA

Bozkurt, araştırma önergesinde “Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte birinci basamak sağlık hizmetlerinin giderek tüm toplumu kapsayan, koruyucu, tedavi edici olmaktan uzaklaşarak performansa ve ekonomik çıkarlara yönelik bir sisteme dönüşmesinin konunun uzmanlarınca da dikkat çektiği üzere bebek ölüm hızındaki artışın asli sebepleri arasında gösterilmektedir. Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında açık farkla geride olduğumuz gerçeği ışığında özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi hususunda önemli adımlar atılması ve projeler geliştirilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi. Bozkurt, bu nedenle bebek ölümlerinin nedenlerinin tespiti ve gereken önlemlerin alınması amacıyla, Meclis Araştırması açılmasını istedi.

(CİHAN)


12 Ocak 2016 Haberleri 1 2 3 4 5