KOBİ’ler kaliteli finansman ve eleman talep ediyor

İSTANBUL - Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), KOBİ’ler ile ilgili raporunu paylaştı. Rapora göre firmaların en önemli sorunu kaliteli finansman ve eleman. Maliyet ve tanıtım sorunu ise devam ediyor. Ar-Ge konusunda yeni yeni adımlar atılıyor.


TÜGİAD heyeti, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a Süper KOBİ’leri konu alan raporunu takdim etti. Dernek tarafından 2013’te yapılan bir araştırmayla ele alınan Süper KOBİ kavramı; bunalım sonrasında büyümesini ve ihracatını arttırabilen, Ar-Ge ürünleri ortaya koyabilen 3 bin 900 firmayı ifade ediyor.

TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı, rapor için yapılan ankete katılan firmaların cevaplarını şöyle açıkladı:

“KOBİ’lerin ortak sorununun kaliteli finansmana ve elemana erişmek olduğunu, bilhassa finansmana erişim konusunda görece büyük KOBİ’lerin daha talihli olduğunu gördük. Ar-Ge ve sanayi-akademik camia güç birliği konusunda Türkiye daha yolun başında.”

Ankete 3 bin 261 KOBİ’den 130’u aktif katıldı. Bunların 2014 ortalama satış gelirinin 8,2 milyon TL, ortalama ihracatının 3 milyon TL ve ortalama eleman sayısının da 36 olduğuna işaret eden Çuhacı, Süper KOBİ’lerin finansman sorunlarının başında öz sermaye yetersizliği (yüzde 28) ve kredi faizlerinin yüksek olmasının (yüzde 26) geldiğini belirtti. Bu sonuçların 2014 verilerine ait olduğunu anlatan Çuhacı,“ Ancak ne yazık ki hem kur hem de faiz oynamaları yüzünden bu sonuçların bugün daha vahim boyutlarda olduğunu görmek bizi şaşırtmayacak.” dedi.

Ankete katılan firmaların yüzde 60’ının 2014 yılında ihracat yaptığına temas eden Çuhacı, bunların satış gelirinin ortalama yüzde 30’unun ihracattan geldiğini bildirdi. Süper KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin teşvik edilmesi talebinde bulunan Çuhacı, bu anlamda uygun ihracat alanlarını belirlemenin ve eleman sorunlarını aşmanın önemli olduğundan söz etti. Çuhacı, bu firmaların sadece yüzde 5’inin ihracat teşviklerinden sorumlu Ekonomi Bakanlığı’ndan destek alıyor olmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Süper KOBİ’lerin ihracatının yanında iç satış faaliyetlerinin de önemli olduğunu duyuran Çuhacı, ankete göre iç pazardaki en önemli sorunların yüksek maliyet (yüzde 22) ve “ tanıtım/pazarlama (yüzde 22) olarak öne çıktığını anlattı. Firmaların sadece yüzde 9’unun rakiplerine göre daha ufak maliyetlerle üretim yapabildiğini savunan Çuhacı, şunları kaydetti:


“Görünen o ki inovatif yanları bile Süper KOBİ’lerin maliyet düşürmelerine olanak tanımamaktadır. Zaten yüksek maliyetlerle rekabet eden firmalardan Ar-Ge ve inovasyon maliyetlerini üstlenmelerini beklemek gerçekçi olmuyor. Dolayısıyla enerji yoğun sektörlerden, emek yoğun sektörlere kadar her birinin maliyet kalemleri kapsamında ayrı önlemler alınması zaruridir.”

TÜGİAD raporuna göre Süper KOBİ’lerin Ar-Ge/inovasyonun neticesinde yüzde 42’si tamamen yeni bir ürün piyasaya sürerken, yüzde 19’u var olan üründe bir değişikliğe gidiyor; yüzde 22’si ise ürünün kalitesinde iyileştirmeye imkan tanıyan yenilikleri hayata geçiriyorlar. Firmaların yüzde 39’u Ar-Ge, inovasyon maliyetlerini karşılamakta zorlandıklarını söylerken en önemli ikinci husus da doğru ve nitelikli Ar-Ge personelini bulamamak olarak göze çarpıyor. Süper KOBİ’lerin yüzde 56’sı devlet desteği alırken, Ar-Ge ve inovasyon maliyetlerini karşılamakta zorlanan firmaların da yüzde 48’inin devlet desteği aldığını belirtmesi devlet desteklerinin yeterliliğini gündeme getiriyor. Devlet desteği alan Süper KOBİ’lerin yüzde 39’u TÜBİTAK, yüzde 38’i ise KOSGEB desteği alıyor. Ar-Ge ve inovasyon konularında sektör-üniversite işbirliğinin yeterliliği de araştırmanın bir başka başlığı oldu. Firmaların yüzde 44’üne göre özel sektör-üniversite işbirliği etkin değil.

TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı,raporu “İster 2023, ister 2070 yılını hedef alalım; çok çalışmalı, çocuklarımızı ve gençlerimizi çok iyi eğitmeli ve daha çok üretmeye odaklanarak kendimizi geleceğe hazırlamalıyız.” şeklinde yorumladı.


(CİHAN)


12 Ocak 2016 Haberleri 1 2 3 4 5