CHP, kapanan demir-çelik fabrikaları ve zarar eden Kardemir için önerge verdi

ANKARA - CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Türkiye’nin endüstrileşmesinin motorunu oluşturan demir-çelik sektöründe 'AK Parti hükümetinin yanlış politikaları nedeniyle meydana gelen kan kaybının' araştırılması için önerge verdi.

Dudu, AK Parti hükümetinin dış politikadaki yanlış hamleleri, mezhepçi ve ‘ürküten yalnızlık’ politikası sonucu ihracatta büyük kan kaybı başladığına işaret ederken, Çin ve Rusya’nın Türk pazarını işgal etmesi karşısında 'hükümetçe hiçbir önlem alınmamasını' da eleştirdi.

Özellikle Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerinde yitirdiği çelik ihracat pazarını rakamlarla ortaya koyduğu araştırma önergesinde, kapanan çelik fabrikalarına, işsiz kalan işçilere ve zarar eden Kardemir’in durumuna vurgu yapan CHP’li Dudu, şöyle dedi: “Yerli çelik üreticisine teşvik ve koruma tedbirleri uygulanmaması; Rusya ve Çin’in Türkiye pazarına girerek dampingli çelik satışına karşı hiçbir önlem alınmaması; dış politikada yaşanan gelişmeler sonucu ihracatın düşmesi; sektörün en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Sektörün daralması nedeniyle bazı çelik üretim fabrikalarında işten çıkarmalar başlamıştır. Demir-çelik üretimi, kapasite kullanımı ve dış ticaretteki sorunların araştırılması, bunun sonucunda sektörün ve halkımızın bilgilendirilmesi ve çözüm yollarının belirlenerek uygulanmasının sağlanması amacıyla Araştırma Komisyonu kurularak konunun araştırılmasını istiyoruz.”

İHRACATÇI İDİK İTHALATÇI OLDUK

Dudu, TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinde; Türkiye’de inşaat, makine ve otomotiv sektöründeki büyümeye bağlı olarak olarak 2012 yılından bu yana çelik tüketiminin yüzde 21.5 oranında arttığına dikkat çekerek, şu tespiti yaptı:
“Çelik tüketimi dünya ortalamasının üzerinde artan Türkiye, iç ve dış politikada alınan yanlış kararlar sonucu Rusya ve Çin’den çelik ithalatı yapar hale gelmiştir. Türkiye, 2015 yılı itibarıyla çelikte net ithalatçı ülke konumuna düşmüştür.”

Dudu, Türkiye’de çelik tüketiminin en çok inşaat, makine, metal eşya ve otomotiv sektörü tarafından gerçekleştirildiğine işaret ederken, “Çelik sektöründe meydana gelen kan kaybı, Türkiye’nin inşaat ve otomotiv sektörünü de olumsuz etkileyecek boyuta geldi.” dedi.

Dudu, Rusya ve Çin’in dampingli çelik satışına karşı AKP hükümetinin kendi çelik üreticisini koruyucu önlemler almadığının altını çizerek, yaşanan sıkıntıları şöyle sıraladı: “Çelik tüketimindeki artışa rağmen, Türkiye’nin çelik üretim kapasitesi tam olarak harekete geçirilmemiş, yerli üreticiye teşvik uygulanmamış ve ihracatta 2012 yılından itibaren büyük düşüş yaşanmaya başlamıştır.

Dünya ticaretindeki daralma; çelik fiyatlarındaki düşüş; Türk hükümetinin Rusya ve Çin’in ürettiği çeliği “damping” uygulayarak satmasına karşı Türk üreticilerin korunmasına dönük önlem almaması, bölge ülkelerle dış politakada yaşadığımız sorunlar ve Ortadoğu pazarındaki istikrarsızlık sonucunda sektörde tehlike çanları çalmaya başlamıştır.

Dünya çelik üretiminin yarısını gerçekleştiren ve dünyaya Türkiye’nin toplam çelik üretiminin 4 katı civarında çelik ihraç eden Çin’in, maliyetlerin altında seyreden satış politikaları, dünya genelinde fiyat seviyelerini aşağı çekmekte ve devlet yardımından yararlanamayan Türkiye gibi ülkelerin üreticilerine zarar vermektedir.

KARDEMİR ZARARDA, BÜYÜK FABRİKALAR KAPANIYOR

Mevcut durum itibariyle, çelik sektörümüzde bazı tesislerde üretim tümüyle durdurulmuş, bazı tesislerde ise vardiya sayısı azaltılmış veya üretim minimuma düşürülmüştür. Bu durum, birçok işletmenin istihdamı azaltarak, işçi çıkarmasına yol açmıştır. Entegre çelik üreticilerinden Kardemir, 2015 yılının ilk 9 aylık döneminde 211 milyon lira zarar açıklamıştır. Yılın ilk yarısında kar açıklayan Erdemir’in de piyasadaki olumsuz tablonun derinleşmesi nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinden itibaren olumsuz bir seyir içerisine girdiği gözlenmektedir.

Yıkıcı rekabetin yaşandığı mevcut ortamda, ABD ve Avrupa Birliği, agresif ihracat politikası uygulayan ülkelere karşı kendi sanayicisini korumak için ithalatlarını sınırlandırma yoluna gitmişlerdir. Bazı ülkeler, Çin’den yapılan ithalata karşı yüzde 200’ü aşan oranlarda damping vergileri uygulamaya başlarken, bazıları tüm ülkelerden yapılan ithalata sınırlama getirerek, iç pazarlarını koruma yoluna gitmişlerdir.
Türk çelik sektörünün içerisinde bulunduğu olumsuz koşulların araştırılarak, üretim ve kapasite kullanım oranlarındaki olağanüstü düşüşün incelenmesi, artan çelik tüketiminin ithalatla karşılanır hale gelmesi karşısında acil eylem planlarının devreye sokularak, yeni stratejilerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”

(CİHAN)


03 Ocak 2016 Haberleri 1 2 3 4 5