‘Bir işadamı olarak öncelikli beklentim barışa sahip çıkılması’

İZMİR - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 2016 yılının, ekonomi politikaları ve küresel ekonomik konjonktür kadar komşu ülkeler ve bu ülkelerle ilişkilerde yaşanacak gelişmeler tarafından şekilleneceğini belirtti. Bir işadamı ve vatandaş olarak en önemli beklentisinin, barışa kesin bir biçimde sahip çıkılması olduğunu vurguladı.

2015 ve 2016 yıllarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Yorgancılar, belirsizliklerle dolu zorlu bir yıla girildiğini söyledi. 2016’nın 2015’ten aldığı mirasla çok da kolay geçmeyeceğini kaydederek, “2016’da tüm sanayicilerin dikkatli davranması, döviz pozisyonunda açığa düşmemeye özen göstermesi, fiyat rekabetçi alanlar yerine, yenilikçilik temelli rekabete yönelmesi önem taşımaktadır.” dedi. Mevcut durum itibariyle belirsizliklerle dolu bir atmosfer altında ve oldukça zor geçecek bir yıla girildiğini ifade eden Yorgancılar, şöyle devam etti: “2016’da, gerek bir vatandaş gerekse bir işadamı olarak en öncelikli beklentim, barışa kesin biçimde sahip çıkılmasıdır. Savaş çanları duyuldukça belirsizlikler asla azalmayacaktır. Böyle bir ortamda da ne toplumsal huzurdan ne de güçlü bir ülkeden bahsetmek mümkündür.”

‘YÜKSEK ENFLASYON VE YÜKSEK FAİZ EN BÜYÜK RİSK’

Gelirleri daha çok euro, ödemelerini ise dolarla yapan Türkiye’nin, hem küresel hem de ulusal gelişmelere bağlı olarak döviz kurlarındaki artışlardan olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Yorgancılar, bu durumun döviz pozisyonu açığı olan firmaların büyük miktarlarda zarar yazmasına sebep olduğunu kaydetti. Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz arttırmaya başlaması ve bunun kademeli de olsa devam edeceğini açıklaması ile 2016’da da güçlü dolar senaryosunun geçerli olacağını ortaya koyduğunu dile getiren Yorgancılar, “Türkiye'nin küresel boyutta rekabet gücünü olumsuz etkileyen faktörlerin başında, yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak oluşan yüksek faiz ortamı gelmektedir. 2015 yılında kurlarda ve tarım ürünleri fiyatlarındaki yüksek oranlı artışlar, enflasyonun yüzde 10'lara dayanmasına neden olmuştur. Böylece 2015 enflasyonla mücadeleden sonuç alınamayan, finansman maliyetlerinin düşürülemediği bir yıl olmuştur. Sanayici açısından baktığımızda içerideki politik gelişmeler, sürekli dalgalanan döviz kurları, geleneksel ihracat pazarlarındaki kaotik ortam ve yükselen kredi faizleri, sanayicileri zorlu bir yıl yaşamak durumunda bırakmıştır.” diye konuştu.

‘2016'DA JEOPOLİTİK RİSKLER BELİRLEYİCİ OLACAK’

2016’da sanayicileri dalgalı küresel finans piyasaları, asgari ücretin getireceği ilave maliyet, yavaş iç piyasa, zorlu ihracat pazarları gibi sıkıntıların beklediğini söyleyen EBSO Başkanı Yorgancılar, “Yeni büyüme modeli ve reformların gerçekleştirilme düzeyi, Merkez Bankası'nın faiz ve kur politikaları, asgari ücret artışının yansımaları, dış kaynak girişi, döviz kurları ile terör sorunu ve komşu ülkelerdeki kaotik durumdaki gelişmeler, yani jeopolitik risklerin seviyesi belirleyici olacaktır.” ifadelerini kullandı.

REEL SEKTÖRÜN BEKLENTİLERİ

Yorgancılar, 2016 yılında reel sektörün beklentilerini de sıraladı. Buna göre reel sektör doğrudan yatırım, üretim, ihracat ve istihdam öncelikli makro ekonomik politikalar uygulanması, yatırım ve üretimin cazip hale getirilmesi, tarım, sanayi ve hizmetler sektörünü eşanlı olarak dikkate alan entegre sektörel gelişme stratejisi hazırlanması, TL'yi ne aşırı ne de eksik değerlendiren bir kur politikası uygulanmasını bekliyor. Yorgancılar’a göre reel sektörün, yabancı rakipleri düzeyinde enerji maliyetlerine sahip olması sağlanmalı. Ülke ekonomisi ve girişimcilere sağlıklı bir ekonomik faaliyet alanı sunmak için rakip ülkeler düzeyinde enflasyon ve kredi faizi ortamı oluşturulmalı. Reel sektör vergi politikaları boyutundan, finans ve gayrimenkul sektörü karşısında uğradığı haksız rekabete karşı korunmalı.

‘HUKUK VE DEMOKRASİ STANDARTLARININ GELİŞMESİNİ BEKLİYORUZ’

Ender Yorgancılar, hükümetten hukuk ve demokrasi standartlarını gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarmak için çaba harcaması, ülkenin en önemli çıpası konumundaki sağlam kamu dengelerinden uzaklaşmaması, eylem planlarını hayata geçirmesiyle komşularla ilişkileri yeniden gözden geçirmesi ve ekonomiden siyasete, sağlıktan eğitime kadar uzanan geniş bir alanda reform adımları atmasını beklediklerini dile getirdi. Çift haneye ulaşan işsizliğe çözüm olacak şekilde sanayiye dayalı bir büyüme modelinin de hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Yorgancılar, terörün ve belirsizliklerin son bulduğu, toplum huzuru ve barışının sağlandığı, bol kazançlı, bereketli, sağlıklı, barışın hakim olduğu bir yıl temennisinde bulundu.

(CİHAN)

‘Bir işadamı olarak öncelikli beklentim barışa sahip çıkılması’

02 Ocak 2016 Haberleri 1 2 3 4 5