HDP Emek Meclisi: Asgari ücret net 2.000 TL olmalı

ANKARA - Halkların Demokratik Kongresi (HDP) Emek Meclisi, açlık sınırının 1.391 TL olduğu günümüzde asgari ücretin 1.300 TL olmasının çalışanı aç bırakmakla eş anlamlı olduğuna işaret ederek, asgari ücretin, en azından net 2.000 TL olması gerektiğini bildirdi.

Emek Meclisi'nden konu hakkında yapılan yazılı değerlendirmede, “İşçilerin alacağı en düşük ücretin kaç lira olacağı yanında, işsizlik ödeneğinden emekli maaşlarına, SGK primlerinden, evde bakım ücretine kadar birçok alanda sonuç doğuran ve milyonlarca işçi ve emekçiyi ilgilendiren asgari ücretin, AKP hükümeti tarafından net 1300 lira olmasına ilişkin seçim vaadinin nasıl gerçekleştirileceği kamuoyu tarafından merakla beklenirken, patronlar bir kez daha bunu işçi haklarına saldırı amacı ile kullanmak istiyor. Patronlar asgari ücret artışını öne sürerek öncelikle asgari ücretin genel ve bağlayıcı karakterini ortadan kaldırmak istiyorlar. Daha önce talep ettikleri bölgesel asgari ücretin geniş tepkilere neden olması üzerine şimdi de sektörel asgari ücreti sessizce gündeme getirdiler.” izahı yapıldı.

Yıllardır 6’şar aylık olarak belirlenen asgari ücretin bu yıl yıllık olarak belirleneceği açıklamasına işaret edilerek, “2016 yılı için beklenen asgari ücret zammı yüzde 10 civarındaydı ve asgari ücret 1000 TL olacaktı. Asgari geçim indiriminin de eklenmesiyle bu miktar 1100 TL olacak ve yılın ikinci yarısında yeniden bir artış yapılacaktı. Oysa şimdi yıllık olarak 1300 TL olacak, ikinci bir artış yapılmayacak ve dolayısıyla beklentilere uygun bir oranda artış söz konusu olmayacak. Patronlar artışı bahane ederek, kıdem tazminatı fonunun kurulması, başta işçi kiralama olmak üzere esnek çalıştırma biçimlerinin yaygınlaştırılması, iş güvencesine ilişkin düzenlemelerde geri adım atılması, kamu çalışanlarının başta iş güvencesi olmak üzere sahip olduğu kazanımların ortadan kaldırılması ve prim oranlarında yeni indirim ve teşvik uygulamaları talep etmektedir.” düşüncesi aktarıldı.

İŞVEREN KESİMİNE, ÖZELLİKLE SGK ÜZERİNDEN YAPILAN SERMAYE TRANSFERİ

Oysa ki, işveren kesimine, özellikle SGK üzerinden yapılan sermaye transferinin ölçüsüzce devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Bu konuda, yüzde 5’lik prim teşvik, 48 ay süreyle primlerin İş Kur tarafından karşılanması, iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranlarında yapılan kademeli düşüşler sonucunda yüzde 5,50’a varan oranda indirimler söz konusu Patronlara şimdi yeniden kamu kaynaklarından, özellikle de İşsizlik Fonundan kaynak aktarmanın hesabı yapılmaktadır. Aldıkları teşviklere ek olarak SGK priminin bir bölümünün devlet tarafından karşılanmasına yönelik hazırlıklar yapılmaktadır.
Kamu kaynaklarının patronlara teşvik adıyla aktarılması sonrası patronların kasalarından önemli bir para çıkmayacağı görülmektedir.

Açlık sınırının 1391 TL olduğu günümüzde asgari ücretin 1300 TL olması çalışanı aç bırakmakla eş anlamlıdır. Bu miktarın insanca yaşamak açısından yeterli olamayacağı açıktır. Asgari ücretin, en azından net 2000 TL olması gereklidir. Bugünkü koşullarda sendikaların yaptığı değerlendirmeler de göz önüne alındığında insanca-asgari koşullarda yaşanabilecek ücretin 2000 TL’nin altında olamayacağı kesindir.”

İŞÇİ TEMSİLCİLERİ EŞİT KATILIM SAĞLAMALI

İki bin lira asgari ücretin hem çalışanın açlığa mahkumiyetini kısmen ortadan kaldıracağını, hem de gelir dağılımındaki bozulmanın nispeten azaltılmasını sağlayacağı önerisini getiren HDP’nin Emek Meclisi “İşverenlere bu kadar kolaylık sağlayan hükümetten, asgari ücreti 2000 TL’ye çıkarmasını istemekten daha doğal bir şey olamaz. Diğer yandan asgari ücretin tespitinde, işçi temsilcilerinin eşit katılımının sağlandığı, toplu iş sözleşmesi uygulamalarını esas alan bir yöntemin uygulamaya konulması bundan sonraki asgari ücret tespit süreçlerinde temel yöntem olarak belirlenmelidir. “ dedi.


(CİHAN)


30 Aralık 2015 Haberleri 1 2 3 4 5