CHP, tutuklulara ve hükümlülere yönelik davranışları Bakan Bozdağ’a sordu

ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, basına yansıyan ve sosyal medyada ciddi tepki çeken cezaevlerindeki tutuklulara ve hükümlülere uygulanan davranışların doğruluğunun araştırılması amacıyla Adalet Bakanı Bozdağ’a sorulmak üzere yazılı soru önergesi verdi.

Cezaevlerinde tutuklulara uygulanacak davranışların insanlık ve kişisel haysiyet kurallarına saygı sınırları içinde olması gerektiğini vurgulayan Mahmut Tanal, “Tutuklulara uygulanacak davranışlar tarafsız şekilde olmalı, din, dil, ırk, ekonomik-sosyal şartlar, siyasi ve dini inançlara dayalı hiçbir ayırım yapılmamalıdır.” dedi.

Cezaevlerinde düzenin ve disiplinin korunması, tutuklular için cezaevinin ihtiyaçlarının uyuşmayan ve hukuki gerekçesi bulunmayan yasaklamalara-önlemlere başvurulmaması gerektiğini savunan Tanal, tutuklu ve hükümlülerin özel manevi değeri ve sevgi bağı olan şahsi mal ve eşyalarını kullanmasına izin verilmesi gerektiğini de ifade ederek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a 8 soruluk yazılı soru önergesi verdi.

"HABERLERİN DOĞRULUĞU ARAŞTIRILDI MI?"

CHP’li Tanal’ın bu bağlamda Bozdağ’a yönelttiği sorular şu şekilde: “Cezaevlerinde tutuklu bulunan insanlara yöneltilen davranışların onur kırıcı olduğu yönünde sosyal medyada çıkan haberlerin doğruluğu araştırıldı mı? Araştırıldı ise tutukluların şikayetlerinin doğru olup olmadığı nasıl tespit edildi ve sonucu ne oldu? Araştırılmadı ise Ceza İnfaz Koruma Kanunu’na göre tutuklu haklarının ihlal edilip edilmediğinin araştırılması bakanlığın görevi değil midir ve bu görev neden yerine getirilmemiştir?

Sosyal medyada yer alan, tutukluların mahremiyetlerine saygı gösterilmediği Ceza İnfaz Koruma Memurlarının banyolarda, hücrelerde, koğuşlarda vb. ortamlarda tutukluların mahremlerini gözetledikleri haberi Anayasa’da yer alan 'Özel hayatın gizliliği hakkı’nı ihlal etmemekte midir? Anayasa’nın 20. Maddesini ihlal eden Ceza İnfaz Koruma Memurlarıyla ilgili herhangi bir yaptırım uygulanacak mıdır? Uygulanacaksa nasıl bir yaptırım uygulanacaktır?

Sosyal medyada yer alan iletilerde tutukluların, avukat görüşüne giderken bir ellerinin ceplerinde olmasına bile izin verilmediği Ceza İnfaz Koruma Baş Memuru’nun sürekli psikolojik baskı yaptığı ifadeleri araştırılmış mıdır? Araştırıldı ise sonucu ne olmuştur? Araştırılmadı ise neden araştırılmamıştır?

Cezaevlerindeki tutuklulara verilen yemeklerin standartları nelerdir? Bu standartlara uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor mu? Kontrol ediliyorsa kontrolü nasıl sağlanıyor? Standartlara uyulmayan cezaevleriyle ilgili nasıl bir yaptırım uygulanıyor?

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN İHTİYAÇLARI

Tutuklu ve hükümlüler cezaevi kantininde bulunan malzemelerin ne kadarını kullanabilmektedirler?

Cezaevlerindeki tutukluların eşyalarının yıkanması temizlenmesi için hangi imkanlar sunulmuştur? Cezaevlerinde, tutukluların kullanabileceği çamaşır makinesi gibi eşyalar mevcut mudur? Mevcut değilse ‘Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’in 9. Maddesine göre 37 ekran TV, saç kurutma makinesi, büro tipi buzdolabı bulundurulabiliyorken günlük yaşamlarını idame ettirebilecek çamaşır makinesi gibi eşyaların kullanımına izin verilmemesinin sebebi nedir?

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin ısınma ihtiyaçları nasıl karşılanmaktadır? Isınma ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı ile ilgili denetim ve kontroller yapılıyor mu? Yapılıyor ise hangi sıklıkta ve hangi yöntemlerle bu kontroller sağlanıyor? Gerekli şartları sağlamayan cezaevleriyle alakalı nasıl bir işlem yürütülüyor?

‘Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’in 7. ve 8. maddelerine göre yasal hiçbir engel yokken sosyal medyada yer alan iletilerde tutuklulara özel eşyalarının ve kitaplarının verilmediği iddiaları araştırılmış mıdır? Araştırıldı ise sonucu ne olmuştur? Araştırılmadı ise Ceza İnfaz Koruma Kanunu’nun ‘Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’i ihlal edilmemiş midir?”

(CİHAN)


30 Aralık 2015 Haberleri 1 2 3 4 5