'Bazı kanalların Türksat'tan çıkarılması basın özgürlüğünü engelleme değil'

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bazı televizyon kanallarının Türksat uydusundan indirilmesiyle ilgili sözleşmenin sonlandırılmasının yönetim kurulunun tasarrufu olduğunu ve kurula bu yönde verilmiş herhangi bir talimat bulunmadığını savundu. Sözleşmelerinin feshinin özel hukuk hükümleri çerçevesinde, iki tarafa borç, taahhüt ve yükümlülükleri düzenleyen sözleşme uyarınca taraflara tanınan tek taraflı fesih hakkı doğrultusunda yapıldığını belirten Kurtulmuş, "Söz konusu kanalların Türksat uydularındaki yayınlarının sonlandırılması basın ve ifade özgürlüğünü engellemeye yönelik bir eylem olarak değerlendirilmemelidir." dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türksat'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Samanyolu TV, Samanyolu Haber TV, Mehtap TV, Yumurcak TV ile Türkiye'nin ilk Kürtçe özel televizyonu Dünya TV'nin de aralarında bulunduğu 13 TV ve radyo kanalının uydudan indirilmesinin ardından Kanaltürk ve Bugün TV'nin de uydudan çıkarılmasıyla ilgili soru önergesine cevap verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı önergesini cevaplayan Kurtulmuş, Türksat A.Ş.'nin 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa 51S9 sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen Ek Madde 33 hükmü uyarınca kurulduğunu söyledi. Türk Ticaret Kanunu'na ve özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türksat uyduları üzerinde şuan yerli 419, yabancı 102 (18 ülke), HD 95 (31 adet şifresiz) toplam 565 TV ve 208 adet radyo kanalının yayın yaptığını belirtti.

Kanaltürk ve Bugün TV logolu, TV kanalarının Türksat uyduları üzerinden iletiminin sağlanmasına yönelik Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri AŞ ile özel hukuk hükümlerini havi bir sözleşme imzalandığını anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Taraflar arasındaki hukuki ilişki, Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş bir A.Ş. olan müvekkil şirket ile yine aynı özelliklere haiz Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri A.Ş, arasında kurulan bir özel hukuk sözleşme ilişkisidir. Akdedilen Sözleşmede taraflara herhangi bir gerekçe sunmaksızın feshi ihbar yöntemi ile sözleşmeyi feshetme hakkı tanınmıştır. Söz konusu düzenleme doğrultusunda Türksat A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 12.10.2015 tarih ve 36 nolu kararı ile sözleşme ilişkisi sonlandırılmıştır. Sözleşmenin sonlandırılmasında Yönetim Kurulunun tasarrufu söz konusu olup, Yönetim Kurulumuza bu yönde verilmiş herhangi bir talimat bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kanaltürk ve Bugün TV logolu tv kanalarının Türksat uyduları üzerinden iletiminin sonlandırılarak sözleşmelerinin feshi; özel hukuk hükümleri çerçevesinde, iki tarafa borç, taahhüt ve yükümlülükleri düzenleyen sözleşme uyarınca taraflara tanınan tek taraflı fesih hakkı doğrultusunda yapılmıştır. Türksat A.Ş. uydu işletmecisi olarak sektörde tekel özelliğini haiz değildir, Türkiye'nin bulunduğu bu coğrafyada çok fazla uydu İşletmecisi söz konusudur. Örneğin; Eutelsat, Hotbird ve diğer uyduları, Azersat Azercosmos uydusu, SES'in Astra uyduları, Yunanistan'ın Hellasat, Arabsat Bedir uyduları gibi çok sayıda uydu işletmesi bulunmaktadır. Türkiye'de faaliyet gösteren yayıncılık alanındaki şirketlerden bir kısmı Eutelsat uydularından, bir kısmı da Azercosmos uydusundan yayın yapmaktadır. Dolayısıyla Kanaltürk ve Bugün TV logolu kanalların her zaman başka bir uydu üzerinden yayın yapması mümkün olduğu gibi karasal yayınları da hali hazırda bulunmaktadır. Yine internet üzerinden de söz konusu kanalların yayınlarına ulaşım imkanı vardır. Bu itibarla söz konusu kanalların Türksat uydularındaki yayınlarının sonlandırılması basın ve ifade özgürlüğünü engellemeye yönelik bir eylem olarak değerlendirilmemelidir."

(CİHAN)


30 Aralık 2015 Haberleri 1 2 3 4 5