CHP'den ‘Hekime şiddet araştırılsın’ önergesi

ANKARA - CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Türkiye’nin çözüm bekleyen başlıca sorunları arasında yer alan sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının araştırılması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

Bozkurt, Meclis Araştırması önergesinde Türkiye’de yapılan araştırmaların, çalışma hayatında meydana gelen şiddetin dörtte birinin sağlık alanında yaşandığına dikkat çekti. Asli amacı sağlık hizmeti sunmak olan hekimler ile sektörün diğer çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken toplumun vicdanını yaralayan biçimde şiddete maruz kaldığını ifade eden Bozkurt, Temmuz 2015’de açıklanan Sağlık Bakanlığı 113 Beyaz Kod kayıtlarına göre; 14 Mayıs 2012'den 2015 Mart ayına kadar 18 bini hekim olmak üzere, toplam 317 bin 67 sağlık çalışanının şiddete uğradığını belirtti.

BEYAZ KOD UYGULAMASINA BAŞVURANLARIN SAYISI ARTMAKTADIR

Beyaz Kod uygulamasına başvuran sağlık sektörü çalışan sayısının, her geçen yıl artış gösterdiğine dikkat çeken CHP’li Bozkurt, hekime şiddetin kurbanlarından olan Dr. Kamil Furtun’un Samsun’da çalıştığı hastanede öldürülmesinin üzerinden 6 ay geçmeden yine Samsun’dan bir başka cinayet haberi geldiğini ve Kadın Doğum uzmanı Dr. Aynur Dağdemir’in, birlikte çalıştığı kadın sağlık çalışanına yönelik şiddeti önlemeye çalışırken öldürüldüğünü hatırlattı.

Bozkurt, şunları kaydetti: “Sektör çalışanları ve yanı sıra meslek odalarının yaptığı araştırmalar, büyük bir ivmeyle artan şiddet vakalarının asli nedenini Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın getirdiği uygulamalara bağlamaktadır. Yanlış politikalar neticesinde hem sağlık çalışanları hem de hastalar büyük zarar görmüştür. Özelleştirilen sağlık sistemi ve performans uygulaması, hekim hasta ilişkisindeki saygı ve güven ortamını zedelemiştir. Bunlara, hastane yöneticilerinin politikaları, eğitimsizlik, hukuki boşluklar ve diğer sosyolojik unsurlar da eklenince şiddet körüklenmiştir.”

CHP’li Bozkurt, sağlık ortamındaki şiddetin artık yalnızca sağlık çalışanlarının değil toplumun ortak sorunu haline geldiği göz önüne alındığında; bu konuda her türlü kalıcı siyasi, hukuki ve idari önlemin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

(CİHAN)

CHP'den ‘Hekime şiddet araştırılsın’ önergesi

29 Aralık 2015 Haberleri 1 2 3 4 5