12 yılda 9 milyar liraya yakın 'örtülü ödenek' harcandı

ANKARA - CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, AK Parti döneminde 12 yıllık örtülü ödenek harcamasının, 8 milyar 802 milyon 643 bin lira olduğunu açıkladı.

Tacettin Bayır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından belirlendiğini dile getiren Bayır, örtülü ödeneğin kullanımının üst sınırlarının yasalarda belirtilmesine rağmen gerek imza yetkisi ve gerekse kişinin inisiyatifine bırakılması ve gizli kalmasından dolayı yasalara aykırı işlemlerde kullanıldığına dair de ciddi iddiaların zaman zaman gündeme geldiğine dikkat çekti.

Bunun en iyi örneğinin ödeneğin seçim yatırımı olarak kullanıldığı Temmuz 2015 harcama rakamlarında kendini gösterdiğini ifade eden Bayır, "Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık gibi bir makamda böylesine büyük bir finansal kaynağın sorgulanamaz, denetlenemez ve hesap verilemez durumda bırakılması da hukuk/yasama adına büyük bir handikaptır. Cumhuriyet ve parlamenter demokrasi anlayışının hakim olduğu bir ülkede her ne maksatla olursa olsun parlamentonun denetiminden kaçırılan tek bir ödenek olmamalıdır. Amacından biri devletin itibarını korumak olan örtülü ödenek milletin temsilcileri tarafından denetlenmezse bu itibar nasıl korunacaktır? Demokrasilerde Meclis'ten gizlenebilecek bir devlet harcaması olmamalıdır." diye konuştu.

"78 İLİN HİÇBİRİNİN 12 YILLIK TOPLAM TAHSİSİ MİKTAR, AKP DÖNEMİNDE YAPILAN ÖRTÜLÜ ÖDENEK HARCAMALARINDAN ÜSTÜN DEĞİLDİR"

12 yıllık AK Parti döneminde örtülü ödenek harcamalarının 8 milyar 802 milyon 643 bin TL (3 Milyar Dolar) olduğunu belirten Bayır, şöyle devam etti: "İller bazında Kamu Yatırım Tahsislerine bakıldığında 78 ilin hiç birinin 12 yıllık toplam tahsisi miktar, AKP döneminde yapılan 12 yıllık örtülü ödenek harcamalarının üstünde değildir. Sadece İzmir, Ankara ve İstanbul’un 12 yıllık yatırım tahsisleri toplamı örtülü ödenek harcamasını geçebilmiştir. 70 Milyonun umudu olan Milli Piyangonun Yılbaşı büyük ikramiyesi tutarı 2015 yılı için 55 Milyon TL. dir. Yine Milli Piyangonun 12 Yıllık Büyük ikramiye toplam tutarı ise 415 Milyon liradır. 12 yıllık örtülü ödenek tutarı 12 yıllık büyük ikramiye toplamının 21 katıdır! 12 AKP Döneminde yaklaşık 55 Milyar Dolar Özelleştirme geliri elde edilmiştir. Yani 12 yıllık özelleştirme gelirinin yüzde 5,4'ü Bütçeden Örtülü Ödeneğe aktarılmıştır. Kamu varlıklarını haraç mezat sat, sonra milletin parasını/ Cumhuriyetin birikimlerini Tayyip Bey'in hesabı sorulamayan ve şeffaf olmayan örtülüsüne aktar! 11 aylık örtülü ödenek tutarı 39 İlin 12 Yıllık Kamu Yatırım Tahsislerinden fazladır. 11 aylık örtülü ödenek tutarı 79 İlin 2015 Yılı Kamu Yatırım Tahsislerinden fazladır. Sadece İstanbul ve Ankara'ya bu rakamın üzerinde tahsis yapılmıştır. İzmir bile 1.639.470.-TL’lik yatırım tahsisi ile 2015 yılı örtülü ödenek harcama rakamının altında kalmaktadır. Yani 79 ildeki 58 Milyon vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanması yerine Cumhurbaşkanı ve Başbakanın insiyatifine bırakılan ve denetlenemeyen devasa bir rakamla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı ve Başbakan 2015 yılında örtülü ödenekten Milli Piyangonun 2015 yılı için ödeyeceği 29 büyük ikramiye tutarı kadar harcama yapmışlardır. 11 aylık örtülü ödenek tutarı, Genel Bütçe kapsamındaki aşağıdaki bazı kamu İdarelerinin 2015 yılı Bütçesi Ödenek Tavan Tekliflerinden bile daha fazladır. 2015 yılında yaklaşık 2 Milyar Dolar Özelleştirme işlemi yapılmıştır. Yani 2015 yıllı özelleştirme gelirinin yüzde 25’i Örtülü ödeneğe tahsis edilmiştir. Özellikle 7 Haziran seçimlerinde istediğini alamayan Cumhurbaşkanı ve Başbakan işi sağlama almak adına örtülü ödenek tarihinin en büyük aylık harcamasını Temmuz 2015 tarihinde yapmışlardır. Tamı tamına 237.508 Milyon TL, eski parayla 237 Trilyon. Bu devasa para bu kadar kısa sürede nerelerde kullanılmıştır. Tabi ki benim ve sizlerin bildiği gibi 1 Kasım 2015 seçiminde AKP’ye finans olarak kullanılmıştır."

2015 ÖRTÜLÜ ÖDENEK HARCAMASIYLA KAMU YARARINA ŞUNLAR YAPILABİLİRDİ

Örtülü ödenek harcamalarının Türkiye’nin birçok sosyal ve ekonomik probleminin çözümüne ortak olabilecekte büyüklükte bir rakam olduğuna dikkat çeken Bayır, 2015 harcama tutarına bakıldığında kamu yararına yapılabilecek yatırımları şöyle sıraladı: "Tanesi 2 milyon liraya mal olan 850 adet 100 kişilik öğrenci yurdu yapılabilirdi. Yine tanesi 2 milyon liraya mal olan 850 adet 100 kişilik huzurevi inşa edilebilirdi. 500 bin asgari ücretliye aylık 300.- tl zam yapılabilirdi. Bir işsize iş oluşturmanın maliyetinin 100 bin TL olduğu düşünüldüğünde, 2015 yılında 1.7 milyar TL'lik Örtülü Ödenek harcaması yapıldığına göre, bu tutarla 17 bin işsize iş sağlanabilirdi. Bütçe hesaplarına göre her 1 puanlık zam, bütçeye 1 milyar TL'lik ek maliyet oluşturmaktadır. Öyleyse 2015 yılı Örtülü ödenek harcaması için verilen paranın memur ve emeklilere dağıtılması durumunda her bir memur ve emekliye ilaveten yüzde 2'lik zam yapılması mümkün olacaktı.

1.7 milyar TL’lik Örtülü Ödenek bütçesi ile Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 40 derslikli 170 yeni ortaöğretim okulu yada Endüstri Meslek Lisesi yapılabilirdi. Hastanelerde yer bulamayan ve yeterli sağlık hizmeti alamayan vatandaşların sorunlarını çözmek için örtülü ödeneğin 2015 yılında aldığı parayla 200 yataklı 39 yeni hastane yapılması mümkün olabilirdi. Türkiye’de binlerce öğretmen atama beklemektedir. Okullardaki öğretmen açığının kapatılması için ise en az 100 bin öğretmen ataması gerekiyor. Sadece bu sene harcanan örtülü ödenek tutarıyla 45 bin öğretmenin atamasının maliyetini karşılanabilirdi."

(CİHAN)


25 Aralık 2015 Haberleri 1 2 3 4 5