E-Tebligat başlayınca posta ile iletişim bitiyor

BURSA - 1 Ocak 2016’dan itibaren mükelleflerin kullanmak zorunda olacağı Elektronik Tebligat, Bursa Barosu’nun gerçekleştirdiği panelde tartışıldı.

Avukat Nezih Şeker’in oturum başkanlığını yaptığı ve E-Tebligat’ın mali ve hukuki yönlerinin masaya yatırıldığı panele Gelir İdaresi Grup Müdürü Esat Giray ve Bursa Barosu avukatlarından Ayça Akgün konuşmacı olarak katıldı. E-Tebligat’ı, vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilen evrakın Gelir İdaresi Başkanlığı Aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi, olarak açıklayan Giray, şunları kaydetti: “Elektronik ortamda tebliğ edilecek evrakın ilgili imza birimince güvenli elektronik imza ile imzalanmış olması gerekiyor. Güvenli elektronik evrakı olmayan kağıt ortamında düzenlenmiş bir evrakın bu sistem üzerinden tebliği mümkün değildir. Sistemi Kurumlar Vergisi mükellefleri, vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar kullanmak zorunda. Zorunluluk kapsamına girmeyen ve kendilerine E-Tebligat yapılmasını talep eden gerçek ve tüzel kişiler de arzu ederlerse sisteme girebiliyorlar. Mal Müdürlüklerine kayıtlı mükellefler henüz sisteme dahil edilmediği için bu mükelleflerin müracaatına gerek yok. 1 Ocak 2016 tarihine kadar başvuru yapmak zorunlu."

POSTA YOLU KULLANILMAYACAK

Tebliğ edilen evrakla ilgili e-posta ve SMS olarak mükellefe bilgilendirme mesajı gönderileceğini vurgulayan Giray, şu ifadeleri kullandı: “Elektronik tebligatın gönderildiği tarihi takiben 5. günün sonunda evrak tebliğ edilmiş sayılacaktır. Tebliğ edilmemiş sayılması için güçlü bir mücbir sebep gerekmektedir. Sistem tamamen devreye girdiğinde bir daha posta yolu kullanılmayacak. E-Tebligat talep bildirimi süresinde, tam ve doğru olmak zorunda. Bildirimde bulunulmaması halinde de cezai müeyyideler devreye girecek. E-Tebligat başvurusu yapıldığında e-tebligat talep bildiriminde verilen ve e-posta adreslerine bilgilendirme mesajı gönderilecek. Bilgilendirme mesajının ardından mükellef, kullanıcı adı ve şifresiyle evrakını inceleyebilecek."

MÜKELLEFLERE TEBLİĞ HIZLANACAK

Avukat Ayça Akgün de E-Tebligat mevzuatını katılımcılara aktardı. Elektronik Tebligatın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiyle alakası olmadığına dikkat çeken Avukat Akgün, “Vergi dairesince düzenlenen evrakların mükelleflere tebliği hızlanacak. E-Tebligat Sistemi’nde, tebligatın ne zaman yapıldığı, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğu, görüntülenebildiği için her hangi bir ihtilafa yer bırakmayacak.” dedi.

Panelin sonunda Bursa Barosu tarafından panelistlere plaket takdim edildi.

(CİHAN)

E-Tebligat başlayınca posta ile iletişim bitiyor E-Tebligat başlayınca posta ile iletişim bitiyor

21 Aralık 2015 Haberleri 1 2 3 4 5