İŞKUR: Kasım'da 104 bin kişi işsizlik sigortası için başvurdu

ANKARA - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; 2015 yılı Kasım ayında kuruma kayıtlı iş gücü sayısı geçen yılın aynı ayına göre 929 bin 847 kişi artarak 5 milyon 599 bin 696 kişi oldu. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı ise 528 bin 291 kişi azalarak 2 milyon 103 bin 483 kişi oldu. Buna göre; kayıtlı iş gücü sayısı yüzde 19,9 oranında arttı, kayıtlı işsiz sayısı da yüzde 20 azaldı.

Ayrıca kasım ay içerisinde 104 bin 079 kişi işsizlik sigortası hizmetlerinden faydalanmak üzere İŞKUR’a başvuruda bulundu.

Kasım 2015 ayında 49 kişiye 58 bin TL kısa çalışma ödeneği verildi. Gerçekleşen ödeme miktarına bakıldığında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 222,2 oranında artarken, geçen ayla kıyaslandığında yüzde 2800,0 oranında arttı.

İŞKUR’A BAŞVURANLAR ARTTI

İŞKUR’a başvuranların sayısı 2014 yılının Kasım ayına göre yüzde 28,15 oranında arttı. 2015 yılı Kasım ayı içerisinde 263 bin 6 kişi kurumun faaliyetlerinden yararlanmak için başvurdu. Başvuranlardan 180 bin 206 kişi işsiz, 82 bin792 kişi şu an çalışmakla beraber daha iyi şartlarda iş arayanlar oldu, 8 kişi de emekli vatandaş.

İŞKUR’a ay içerisinde başvuranların yüzde 43,4‘ü kadın iş gücü. Başvuruların yüzde 57,6’sı lise altı, yüzde 24,2’si lise ve dengi okullu, yüzde 15,5’i lise üstü eğitim mezunu ve yüzde 2,8’i ise okuryazar olmayanlardan oluştu. Ay içinde başvuranların yüzde 30,95’u 15-24 yaş arasında yer aldı.

Kasım ayı içinde alınan açık işler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,47 oranında artarak 152 bin 960 oldu.

Açık işlerin yüzde 99,6’sı özel kesim iş yerlerinden alındı. Özel kesim iş yerlerinden alınan açık işlerin yüzde 0,6’sı tarım, yüzde 45,5’i sanayi ve yüzde 54,0’ü hizmetler sektöründen oluştu.

Ay içinde yapılan işe yerleştirme geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,76 oranında artarak 60 bin 707 oldu. 2015 yılı Kasım ayına göre özel kesim iş yerlerine yapılan işe yerleştirmeler yüzde 29,62 oranında artarken kamu kesim iş yerlerine yapılan işe yerleştirmeler ise yüzde 162 oranında arttı. İşe yerleştirmelerin yüzde 31,4’ü kadın iş gücünden oluştu. İşe yerleştirilenlerin yüzde 34,7’si 15-24 yaş arasında yer aldı. İşe yerleştirilenlerin eğitimlerine göre dağılımı; yüzde 58,0’i lise altı eğitimli, yüzde 25,1’i lise ve dengi okullu, yüzde 12,6’sı lise üstü eğitim mezunu ve yüzde 4,3’ü okuryazar olmayanlardan oluştu.

5 BİNDEN FAZLA ENGELLİ İŞ BAŞVURUSU YAPTI

Kasım ayı içerisinde İŞKUR’a iş aramak amacıyla 5 bin 610 engelli kişi başvuruda bulundu. Ay içerisinde engellilere yönelik 8 bin 434 kişilik açık iş alındı. Yine ay içerisinde bin 455 engelli kişi işe yerleştirildi. İşe yerleştirilenlerin yüzde 98,4’ü özel kesim iş yerlerine yapılan işe yerleştirmelerden oluştu.

Halen; iş aramak amacıyla, İŞKUR’da 127 bin 212 engelli kişi kayıtlı bulunuyor. Kuruma kayıtlarına göre Ekim ayı sonu itibarıyla 24 bin 774 kişilik engelli açık kontenjanı bulunuyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURULAR ARTTI

Sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda http://www.iskur.gov.tr adresine başvurması durumunda en az 600 gün çalışmış sigortalılar 180 gün, 900 gün çalışmış sigortalılar 240 gün, 1080 gün çalışmış sigortalılar 300 gün süre ile İşsizlik Sigortası hizmetlerinden yararlanabiliyor.

30 günlük süre yasal başvuru süresi olup, bu süreden sonra başvurulması halinde, geç kalınan süre toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor. 2015 Kasım ay içerisinde 104 bin 079 kişi işsizlik sigortası hizmetlerinden faydalanmak üzere İŞKUR’a başvuruda bulundu. Başvurular geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarken, geçen ayla kıyaslandığında yüzde 22,9 oranında artış gösterdi.

Kasım ayı içerisinde 44 bin 813 kişi işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanmaya hak kazandı. İşsizlik ödeneği hak eden kişi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artarken, geçen ayla kıyaslandığında yüzde 26,6 oranında artış gösterdi.

Kasım ayında 309 bin 571 kişiye işsizlik yardımı yapıldı. Ödeme yapılan kişi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 artarken, geçen ayla kıyaslandığında yüzde 0,1 oranında azaldı.

Kasım ayında 309 bin 571 kişiye 185 bin 604 Bin TL ödeme yapıldı. Gerçekleşen ödemeler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 artarken, geçen ayla kıyaslandığında yüzde 0,9 oranında arttı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANAN SAYISI YÜKSELDİ

Kasım 2015 ayında 49 kişiye 58 bin TL kısa çalışma ödeneği verildi. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 122,7 oranında artarken, geçen ayla kıyaslandığında yüzde 512,5 oranında arttı. Gerçekleşen ödeme miktarına bakıldığında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 222,2 oranında artarken, geçen ayla kıyaslandığında yüzde 2800,0 oranında arttı.

ÜCRET GARANTİ FONU ÖDEMELERİ ARTTI

İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 1. maddesine göre; işverenin, konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, çalışanların hizmet akdinden kaynaklanan ve ödenmeyen üç aylık ücret alacakları ücret garanti fonundan ödeniyor.

Kasım 2015 ayında Ücret Garanti Fonu’ndan 276 kişiye toplam 798 bin TL ödeme yapıldı. Ücret Garanti Fonu’ndan yararlanan kişi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 oranında azalırken, geçen ayla kıyaslandığında yüzde 17,4 oranında azaldı. Gerçekleşen ödeme miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 oranında azalırken, geçen ayla kıyaslandığında yüzde 38,8 oranında azaldı.

(CİHAN)


15 Aralık 2015 Haberleri 1 2 3 4 5