HDP, Kurşunlu Camii saldırısı için Meclis Araştırması istedi

ANKARA - HDP grup başkanvekilleri İdris Baluken ile Çağlar Demirel, Diyarbakır Sur ilçesindeki tarihi Kurşunlu Camii'ye yönelik saldırılar için Meclis Araştırması istedi.

HDP grup başkanvekilleri, UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Diyarbakır Surları'nın çevrelediği Sur ilçesinde sokağa çıkma yasaklarının başladığı günden bugüne Kurşunlu Camii olmak üzere tahrip edilen tüm tarihsel, kültürel ve kutsal mekanlara yönelik saldırıların araştırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Meclis Araştırması talep etti.

Meclis Başkanlığı'na sunulan gerekçe bölümünde, şunlar kaydedildi: "UNESCO ‘nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Diyarbakır Surları'nın çevrelediği Sur ilçesi; Ulu Cami, Kurşunlu Cami, Hz. Süleyman Cami, Nebi Cami, Arap Şeyh Cami, Hasanpaşa Hanı, Sülüklü Han, Meryem Ana Kilisesi, Ermeni Surp Giragos Kilisesi, Ermeni Katolik Kilisesi, Ermeni Protestan Kilisesi, Dört Ayaklı Minare, Melik Ahmet Paşa Camii, Behram Paşa Camii, tarihi Paşa Hamamı, Ahmed Arif Müzesi, On Gözlü Köprü ve tarihi Diyarbakır Evleri gibi birçok önemli mekanı içinde barındıran, çok sayıda uygarlığın izlerini taşıyan, zengin tarihi ve kültürel birikimi ile farklı uygarlıkların, medeniyetlerin yerleşim alanı ve merkezi olarak; Kürtler, Ermeniler, Süryaniler, Türkler ve Araplar gibi farklı milletler ile farklı dinlerin ortak mirası olmuş önemli bir ilçemizdir.

Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan bu bölgemizde, son dönemlerde artan saldırılar nedeniyle birçok insanımız katledilmiş, ilçe halkı göçe zorlanmış ve toplumsal hafızamızı oluşturan tarihi, dini ve kültürel mekanlar yakılmış, kurşunlanmış, zırhlı iş makineleri tarafından tahrip edilmiştir. Tarihi değerlerimizi hedef alan bu saldırılara karşı susmayarak, tarihi mekanlarımıza sahip çıkan Diyarbakır Baro Başkanı Sayın Tahir Elçi de bu ilçemizde yer alan Dört Ayaklı Minare’ye yapılan saldırıyı kınarken, hala aydınlatılamayan bir katliam sonucu yaşamını yitirmiştir.

Hukuksuzca ilan edilen sokağa çıkma yasakları esnasında meydana gelen bu olaylarda Dört Ayaklı Minare ile birlikte, Surp Giragos Kilisesi, Ermeni Katolik Kilisesi, Ermeni Protestan Kilisesi, tarihi Paşa Hamamı, Yoğurtçular Pazarı, Arap Şeyh Cami, surların bazı bölümleri ve en son olarak da daha öncede saldırıların hedefi olan Kurşunlu Cami ciddi şekilde zarar görmüştür."

"Kent kimliklerinin oluşmasında en önemli bir yeri olan, geçmiş ile gelecek arasında bağ kurulmasını sağlayan, bir yere ait olma duygusunu geliştiren, aynı zamanda simgesel ve sembolik değeri olan tarihsel-kültürel-kutsal yapılara yönelik bu tür saldırılar bir toplumun kolektif belleğini yok etme amacını taşımaktadır." denilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı ve Başbakan hiçbir dayanak olmaksızın, ellerinde hiçbir bilgi/belge olmaksızın sadece gerçek dışılığı esas alan bir propagandaya başvurarak çeşitli iddialar ortaya atmak suretiyle, kamuoyunu yanlış bilgilendirmek ve kendilerince algı yaratmaya çalışmaktadır. UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Diyarbakır Surları'nın çevrelediği Sur ilçesinde sokağa çıkma yasaklarının başladığı günden bugüne yürütülen savaş konsepti sonucu başta Kurşunlu Camii olmak üzere tahrip edilen tüm tarihsel, kültürel ve kutsal mekanlara yönelik saldırıların araştırılması ve kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi konusunda Meclis'e önemli bir görev düşmektedir. Konunun tüm boyutları ile araştırılması aynı zamanda Kürdistan’da sokağa çıkma yasaklarının başladığı günden bugüne yaşanan ve Türkiye kamuoyundan gizlenen hakikatlerin de ortaya çıkarılması ve yaşanan sorunların çözüme büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu görev Meclis'in önünde duran tarihi bir sorumluluktur."

(CİHAN)


10 Aralık 2015 Haberleri 1 2 3 4 5