AK Parti'den 'evlilikler azalıyor, boşanmalar artıyor' önergesi

ANKARA - Türkiye'de evlenen çiftlerin sayısı azalırken, boşanma oranları artıyor. Evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,1 azalarak 2014 yılında 599 bin 704 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 130 bin 913'e yükseldi. Boşanmaların 2014 yılında yüzde 39,6'sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,8'i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, evlilik ve boşanmalara ilişkin Meclis Araştırması açılması için önerge verdi. Önergede, "Aile kurumumuzun güçlendirilmesi için, ülkemizde meydana gelen, birçok ailenin dağılmasına ve çocuklarımızın mağdur olmasına neden olan boşanma olaylarının ve sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasa'nın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz." denildi.

Önergenin gerekçe bölümünde, toplumun en küçük birimi olan aile kurumunun temelini evliliğin oluşturduğuna dikkat çekildi. Milletlerin tarih sahnesindeki varlıklarını devam ettirebilmelerinin en sağlam ve sağlıklı yolunun da bu kurumun canlılığını koruyabilmesi olduğu ifade edildi. Sosyal yapıdaki bu önemi nedeniyle bütün ülkelerde ailenin kurulması veya aile birliğinin bozulmasının kanunlar çerçevesinde yapılan düzenlemelerle gerçekleştirilmekte olduğunun belirtildiği gerekçede, şunlar kaydedildi: "Ülkemizde artan genç nüfusa rağmen yeni bir ailenin ilk adımı olan evlilik oranlarında düşüş yaşanmaktır. 2014 yılında evlenmelerde önemli bir değişim gözlenmezken boşanmalar yüzde 4,5 arttı. Evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,1 azalarak 2014 yılında 599 bin 704 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 7,8 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 130 bin 913'e yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 1,7 olarak gerçekleşti. Boşanmaların 2014 yılında yüzde 39,6'sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,8'i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Bütün bu rakamsal değerler, toplumun temel taşı ve ana birimi olan aile kurumunun yara aldığını göstermekte ve tedbir alınmadığı taktirde de sıkıntılara sebep olacağı aşikardır."

AİLE KURUMUNDAKİ BOZULMANIN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI FAYDALI OLACAKTIR

AK Parti iktidarı döneminde aile kurumunun güçlendirilmesi amacıyla pek çok kanuni düzenleme yapıldığının anlatıldığı gerekçede, şu ifadelere yer verildi: "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuş, çeyiz, konut ve doğum yardımları çıkarılmıştır. Atılan bu yararlı adımlara rağmen aile kurumundaki bozulmanın nedenlerinin araştırılması faydalı olacaktır. Özellikle boşanma olayları, ailenin yıkımına ve pek çok çocuğun anne ve/veya baba sevgisinden mahrum kalmasına ve neticede çocuklarımızda tamiri mümkün olmayan psikolojik tahribatlara neden olmaktadır. Kimi zaman da tamamen sahipsiz kalan çocuklara devlet kol kanat germekte, aile sıcaklığı verilmeye çalışılmakta ama hiçbir zaman kendi ailesi gibi olmamaktadır. Kısacası boşanma olaylarıyla ortaya çıkan aile dramlarının en büyük mağdurları çocuklar olmaktadır. Anne veya babasından ayrı kalmak zorunda kalan veya devletin kurumlarına verilen çocukların kişisel gelişimlerinde ciddi sorunlar ortaya çıkmakta ve bu nedenle ilerleyen yıllarda topluma entegre olma sorunu yaşamaktadırlar. Dolayısıyla boşanma hadiseleri, kişisel ve ailevi problemler olmaktan öte toplumun genelini ilgilendiren sonuçlar doğurmakta ve toplumumuzun aile yapısını derinden yaralamaktadır. Toplumumuzun aile yapısının sağlam temeller üzerine kurulabilmesi için evlilik müessesinin güçlendirilmesi, ülkemizde meydana gelen, pek çok ailenin dağılmasına ve pek çok çocuğun mağdur olmasına neden olan boşanma olaylarının ve sebeplerinin araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasının toplum hayatımıza önemli katkılar sağlayacağından yararlı olacağı kanaatindeyiz."

(CİHAN)


09 Aralık 2015 Haberleri 1 2 3 4 5