SPK yeni Avrupa Birliği projesi için start verdi

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Güçlendirilmesi Amacıyla Teknik Yardım konulu Avrupa Birliği projesinin tanıtımı Ankara’da başladı. SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, bu çalışmalardan küresel finansal kriz sonrasında adeta duran sermayenin tekrar mobilize edilerek daha fazla yatırım çekilmesi, finansal sistemin sağlamlığının artırılması gibi kritik faydalar beklendiğini söyledi.

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun Güçlendirilmesi Amacıyla Teknik Yardım” konulu Avrupa Birliği projesinin tanıtımı Ankara’da gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başladı. Açılış konuşmalarını proje ortaklarından Ernst & Young Fransa Proje Direktörü Stephane Kherroubi, AB Türkiye Delegasyonu Ticaret Ekonomi Tarım Bölüm Başkanı Müsteşar Balazs Gergya, Merkezi Finans ve İhale Birim Başkan Vekili Program Yetkilendirme Görevlisi Emine Döğer ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş tarafından gerçekleştirildi.

“Enhanced Technical Assistance for Support Activities to Strengthen the European Integration Process Project” (ESEI) kapsamında gerçekleştirilen, proje bütçesinin yüzde 90'ı Avrupa Birliği fonlarından, yüzde 10'u ise Türkiye katkısı ile finanse edilecek. Reel sektöre sermaye piyasaları vasıtasıyla yapılan yatırımların artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun idari kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyen projenin süresi 18 ay olup, 2017 Şubat ayında tamamlanması öngörülmektedir.

Açılış konuşmasını yapan Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, tüm dünyada uzun vadeli yatırımların finansmanını sağlamak üzere sermaye piyasalarının gelişimine büyük önem verildiğini vurguladı. Ertaş, bu çalışmalardan küresel finansal kriz sonrasında adeta duran sermayenin tekrar mobilize edilerek daha fazla yatırım çekilmesi, fonlama maliyetlerinin düşürülmesi, fonların yatırım projelerine daha fazla yönlendirilmesi ve finansal sistemin sağlamlığının artırılması gibi kritik faydalar beklendiğinin altını çizdi.

Dünya ekonomisine yön veren bölgelerde, özellikle kamunun borçluluk düzeyindeki artışlar, özel sektör yatırımlarının artırılmasına olan ihtiyacı şiddetlendirdiğini kaydeden Ertaş şöyle devam etti: “Türkiye’nin son 12 yıllık dönemine baktığımızda diğer birçok ülkeden olumlu ayrıştığını görüyoruz. Bu dönemde kamu borç stoğu hemen hemen bütün ülkelerde artarken, ülkemizde yüzde 77’den yüzde 33,5’e düşürülmüş, güçlü finansal sistemiyle, yıllık ortalama yüzde 5 büyüme oranı sağlanmıştır. Bu nedenle de Türkiye küresel finansal krizden en az etkilenen ülkelerden birisi olmayı başarmıştır. Güçlü bir finansal sistemin vazgeçilmez önkoşulu, şüphesiz yüksek standartlarda hukuki altyapının varlığıdır. Türk ekonomisinde son 12 yılda yaşanan olumlu gelişmeler, bu gelişmelerin devam edeceğine dair kuvvetli beklentiler, yatırımcı taleplerine hızla cevap verebilecek, şirketlerimize alternatif finansman kaynakları sunabilecek güçlü bir sermaye piyasasını gerekli kılmaktadır. Bu amaçla ülkemizde 2012 yılının son günü yeni bir Sermaye Piyasası Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Yeni Kanun’un hazırlanmasındaki önemli faktörlerden birisi hem güçlü bir sermaye piyasasına sahip olmak hem de Türkiye’nin gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği hedefleri içeren 2008 tarihli Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’na uyum sağlamaktır. Ekonomik gelişmeler ve piyasaların ihtiyaçlarına uyumlu olarak hem uluslararası alanda hem de Avrupa Birliği müktesebatında hukuki alt yapı günün koşullarına uyum sağlamak amacıyla devamlı bir değişim ve gelişim içindedir. Bu nedenle mevzuat uyumlaştırma gerekliliği süreklilik arz eden bir ihtiyaçtır. Bu noktada Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu teknik yardım projesinin bu ihtiyacı karşılamak yönünde önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Toplantının devamında gerçekleştirilen konuşmalarda proje kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal ve düzenleyici kapasitesinin artırılmasını amaçlandığı belirtildi. Bu hedef çerçevesinde proje kapsamında; muhasebe ve denetim alanında AB düzenleme ve uygulamalarına ilişkin eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi, mali hizmetler başlığı altında AB mevzuatına uyum konusunda ilerleme sağlanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun idari kapasitesinin geliştirilmesi ile farkındalığın artırılması yönünde yürütülecek olan çalışmalar katılımcılar ile paylaşıldı.

(CİHAN)


08 Aralık 2015 Haberleri 1 2 3 4 5