AYM, İnternet Kanunu davasında son kararını verecek

ANKARA - Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) görüşülen ve hem internet kullanıcıları, hem de haberleşme sektörü için kritik önem taşıyan 5651 sayılı İnternet Kanunu’na ilişkin dava kapsamında son kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi, nadir görülen bir yaklaşımla alınacak karar öncesi bir sivil toplum kuruluşu olan Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’ni (TELKODER) davet ederek görüşlerini dinledi.

Görüşme sonrası açıklama yapan TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, her zaman sektör ve ülkenin geleceği için doğru olanları ifade ettiklerini belirterek, “Bugün geldiğimiz noktada da Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın elektronik haberleşme sektörü ve ülkemiz için kritik bir konuda görüşlerimizi alması bizleri ümitlendirdi.” dedi.

Yusuf Ata Arıak halkın günlük yaşamını etkileyecek, TELKODER üyesi olan İnternet Servis Sağlayıcılarına ve dolayısı ile vatandaşlara önemli yük getirecek, yeni firmaların bu alanda faaliyet göstermelerini engelleyecek ve internetin pahalılaşmasına yol açacak olan bu önemli kanunun hazırlıkları sırasında kendilerinin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının görüşünün alınmadığına işaret etti. Arıak devletin; ülkenin ve vatandaşlarının güvenliği için elbette önlemler alması gerektiğini, ancak bu yapılırken tüm tarafların görüşünün alınması, işletmecilerin ve vatandaşların taleplerinin de dikkate alınması gerektiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu: “Erişim Sağlayıcıları Birliği gibi Sivil Toplum Örgütü görünümlü ancak yarı kamu kuruluşu niteliğindeki, dünyada ve ülkemizde bir örneği daha bulunmayan bir yapı kurmadan önce de bu yapılmalıydı. Kanun zoruyla da olsa bu birliğin kurulması ilk defa çok büyük sayıda işletmecinin aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmesine sebep olmuştur. TELKODER öncülüğünde işletmeciler kendi haklarına sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edeceklerdir. Bu mücadele, güven, işbirliği ve yanlışa yanlış diyebilme cesareti sayesinde devam etmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmecileri, yani bu sektörün fidanlığını, görmezden gelen bu anlayışı değiştirmek için hep birlikte ve her ortamda kararlı mücadelemize devam edeceğiz.”

TORBA YASAYLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER…

2014 Şubat ayında 5651 sayılı İnternet Kanunu’nda torba yasayla yapılan değişiklikler, internet kullanıcıları başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerince uzun süre tartışıldı. Elektronik haberleşme sektörünü ilgilendiren tarafta ise ilgili torba yasaya eklenen bir madde ile ‘Erişim Sağlayıcılar Birliği’ kurulması da zorunlu hale getirilmişti.

DAVA, ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖTÜRÜLDÜ

İlgili madde sektördeki yaklaşık 300 şirketin yüksek maliyetli altyapı yatırımı yapmasını zorunlu kılıyor ve yüksek gelire sahip olmayan alternatif işletmecilerin geleceğini tehlikeye sokuyordu. Erişim Sağlayıcılar Birliği’nin tüzüğünü onaylayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararının iptal edilmesi için TELKODER tarafından açılan davada ise Danıştay yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Yapılan itiraz Danıştay Genel Kurulunda görüşüldü ve geriye doğru kanun düzenlemesi yapılamayacağı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine götürüldü.

5651 sayılı İnternet Yasası’nda yapılan bu değişikliklerin görüldüğü davada Anayasa Mahkemesi tarafından internet konusunda toplumun büyük kesimini ilgilendiren bazı önemli kararların bu hafta alınması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu karar almak üzere 3 Aralık’ta toplandı, ardından sözlü açıklamaları dinlemek üzere karar alma toplantısını 8 Aralık’a erteledi. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi davaya yönelik son karar alınmadan önce TELKODER’i dinledi. Anayasa Mahkemesinin bir sivil toplum kuruluşunu muhatap alması ve görüşlerini dinlemesi çok sık rastlanan bir durum özelliği taşımıyor. Anayasa Mahkemesinin TELKODER’in görüşlerini dinleyerek dikkate alması ülkemizdeki saygın sivil toplum kuruluşlarının önemini bir kat daha arttırdı.

(CİHAN)


08 Aralık 2015 Haberleri 1 2 3 4 5