Rusya krizinin ekonomik etkileri hakkında Meclis Araştırma Önergesi verildi

ANKARA - CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Rus uçağının düşürülmesi sonucunda ekonomi üzerinde meydana gelecek etkilerin araştırılıp, tedbirlerin alınması için Meclis Araştırma önergesi verdi.

TBMM Başkanlığı'na verdiği önergede Pekşen, Türkiye'nin Rusya’ya 2014 yılında 5,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, Rusya'nın ise 2014 yılında en çok ihracat yapılan ülkeler arasında ihracat büyüklüğü açısından 7. sırada olduğunu söyledi. Türkiye'nin Rusya’dan 2014 yılında 25,3 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini, Rusya'nın 2014 yılında ithalat yapılan ülkeler arasında ithalat büyüklüğü açısından 1. sırada olduğunu anlatan Pekşen, "Almanya’dan sonra Rusya Türkiye’nin önemli bir dış ticaret ortağıdır. Türkiye’ye Almanya’dan sonra en fazla turist Rusya’dan gelmektedir. 2014 yılında Rusya’dan gelen turist sayısı 4.479.049 kişidir. Ülkemizin doğal gaz ithalatında büyük ölçüde Rusya’ya bağımlılığı söz konusudur. Türkiye 2014 yılında ithal ettiği doğal gazın yüzde 56’sını, ham petrolün yüzde 3’ünü Rusya’dan karşılamıştır. Türkiye ithal ettiği doğal gazın yüzde 48’ini elektrik üretim sektöründe kullanır; elektrik enerjisi üretiminin 43,8’i doğal gaz ile gerçekleştirilir. Dolayısıyla Rusya’ya olan enerji bağımlılığımızın sadece ısınma amaçlı değil, enerji ve sanayi üretim sektörleri açısından değerlendirilmesi gerekir." dedi.

Türkiye ile Rusya arasında dış ticaret, turizm, enerji, nakliyat ve müteahhitlik sektörlerinde çok önemli ekonomik ilişkiler gerçekleştiğini belirten Pekşen, şöyle devam etti: "Hava sahası ihlali nedeniyle Rus uçağının düşürülmesinin siyasi ve ekonomik sonuçlarının yansıdığı müteahhitlik, nakliyat, enerji, turizm sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların uğrayacağı zararların tazminine yönelik ne gibi tedbirlerin alınacağı ve ileride dolaylı olarak etkilenecek sektörlere yönelik olarak da ne gibi hazırlık tedbirlerinin alınacağı çok önemli bir husustur. Bir sektördeki gelişme kartopu etkisiyle diğer sektörü de etkilemektedir. Herhangi bir sektör üzerindeki olumsuz etki, diğer sektörler üzerinde de olumsuz etkiler yaratacaktır. Dolayısıyla Rusya’nın ülkemize yönelik halihazırda yürürlüğe koyduğu yaptırımlar ile yürürlüğe ileri ki dönemlerde koyacağı yaptırımların yaratacağı olumsuz etkilerin araştırılıp, tespit edilerek, karşılık olarak gerekli önleyici politikaların belirlenip, uygulanması gerekmektedir. Türkiye’nin atacağı karşı adımlar ve tedbirlerin TBMM çatısı altında tüm partilerin görüşleriyle belirlenmesi çok önemlidir.

Rus uçağının düşürülmesinin yarattığı siyasi etkilerin ülkemiz ekonomisi üzerinde yaptığı ve yapacağı etkilerin araştırılması; ortaya çıkan siyasi krizin firmalar üzerinde neden olacağı ekonomik zararların tespit edilmesi; Rusya’nın yaptırımlarından etkilenen firmaların zararlarının tazminine yönelik ne gibi tedbirlerin alınacağı; firmaların Rusya’ya yaptığı ihracat ve hizmetlerinden doğan tahsil edemedikleri alacaklar; iptal edilen iş akitleri; gümrüklerde bekletilen ya da geri dönecek mallar; ithalat akreditifi açılmış olduğu halde karşılığı malın ithalatını Rusya’dan yapamayan firmalar ve rezervasyon iptalleri nedeniyle zora giren turizm şirketlerinin durumunun incelenmesi; Rusya ile ekonomik ilişkileri olan firmaların alacakları, kontratları, kredi borçlarına ilişkin ne gibi ekonomik tedbirlerin yürürlüğe konulacağının tespit edilmesi; Rusya’nın yaptırımlarından etkilenen ve etkilenecek olan firmaların vergi borçları, kredi borçları ve SGK primlerinin ötelenmesi ve yeniden yapılandırılması gibi gerekli politikaların üretilmesi amacıyla bir Meclis araştırmasına ihtiyaç duyulmaktadır."

(CİHAN)


04 Aralık 2015 Haberleri 1 2 3 4 5