'Müfettişler yanıltıldı, valilik oluruyla 1400 müdür yardımcısı görevlendirildi'

İZMİR - Türk Eğitim Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı İrfan Toksoy, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetici atama iş ve işlemlerinde yapılan haksızlıkların yerini, sahte evrak işlemlerinin aldığını iddia etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, 8 binin üzerinde okul müdürü, on binlerce müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısını görevlerine iade etmesine rağmen işlemin yapılmadığını hatırlatan Toksoy, şimdi de İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin, sahte belge düzenleyerek bin 400 okul müdür yardımcısını müfettişlerden gizleyip valilik oluruyla görevlendirdiğini öne sürdü.

'EN AZ ALTI AY ÇALIŞMA ŞARTI, KRİTERLERE KOYULMADI'

Toksoy, "Kurulun verdiği kararda, okul müdürü hakkında objektif ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için çok iyi tanınması, bunun için de makul bir süre birlikte çalışılması gerektiğinden bahisle, EK-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu'nun, 'Açıklama' başlıklı kısmının 3. maddesinde, 'en az altı ay çalışmış olma' şartının ilçe Milli Eğitim müdürü, eğitim kurumundan sorumlu şube müdürü ve insan kaynaklarından sorumlu şube müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Yeni müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumunda dört yıllık görev süresi dolmadan görevleri sonlandırılan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görevlendirmelerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemlerin de dayanağı kalmadığından, eski görev yerlerine geri döndürülmeleri gerekmektedir." dedi.

'VALİ ONAYIYLA YAPILAN GÖREVLENDİRMELER İPTAL EDİLMELİDİR'

Aynı şekilde yönetmeliğin 23/1 maddesine göre boş bulunan normlar duyuruya çıkarılmadan görevlendirme yapıldığını belirten Toksoy, "Objektif kıstaslar gözetilmeden, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il Milli Eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile gerçekleştirilen müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinin de iptal edilmesi gerekmektedir. Diğer yandan bulunduğu eğitim kurumunda görev süresi uzatılacak eğitim kurumu müdürlerinin, EK-1 Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme işlemleri şayet altı aydan az süreyle çalışmış olan ilçe Milli Eğitim müdürü, eğitim kurumundan sorumlu şube müdürü ve insan kaynaklarından sorumlu şube müdürleri tarafından yapılmış ise bu değerlendirme işlemlerinin de iptali gereklidir. Bu kararla Milli Eğitim Bakanlığı’nca çalışanlarına yapılan bir haksızlık daha yargıdan dönmüştür. Bakanlık tarafından mahkeme kararının gerekleri ivedilikle yerine getirilerek, hakları gaspedilen tüm eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının haklarının iade edilmesi gerekir düşüncesiyle mahkeme kararını uygulamakla yükümlü olan il Milli Eğitim müdürlükleri ve valiliklere yazılı olarak müracaat edilmiştir." dedi.

'İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUÇ İŞLİYOR'

Mahkeme kararına rağmen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü'nün görevini kötüye kullandığını ileri süren İrfan Toksoy, "Ancak ortada açık bir mahkeme kararı varken bu karar, İzmir ilindeki yetkili makamlarca uygulanmamakta ısrar edilmiştir. İzmir Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı, Müdür Yardımcısı Şahan Çoker ve İzmir Valisi Mustafa Toprak hakkında 12 Ağustos 2015 tarihinde, yargı kararını uygulamadıkları gerekçesiyle mahkeme kararını etkisiz kıldığı ve bu nedenle görevlerini kötüye kullandıkları için suç duyurusunda bulunmuştuk. İl Milli Eğitim Müdürü ve müdür yardımcısı ile ilgili olarak bakanlık müfettişleri tarafından inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme sırasında, mağdur olan pek çok okul müdürü ve şikayet sahibi sendika temsilcisi olarak tarafımdan bakanlık müfettişlerine ifade verilmiştir ancak açıkça bir görevi ihmal ve kötüye kullanma suçu bulunmasına rağmen soruşturma izni verilmemiştir. İl İdare Kurulu Müdürlüğü'nden soruşturma izni verilmediğine ilişkin tarafıma gelen yazıda, 'Milli Eğitim Müdürü ve yardımcısı ile ilgili olarak bakanlıktan gelen görüş ve talimat yazılarını uygulanmak üzere ilgili birimlere gönderdikleri, hukuken zorunlu olmadıkları halde karar gerekçe gösterilerek yönetmeliğin 23. maddesi kapsamında görevlendirilen müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı görevlendirmelerinin valilik oluru ile iptal edilmesini sağladıkları...' ibaresi yer almıştır." dedi.

'MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YANLIŞ BELGE HAZIRLADI'

İl Milli Eğitim Müdürü Bardakcı'nın, müfettişlerin soruşturmasından kurtulmak için sahte belge hazırladığını öne süren Toksoy, "Kararda tarafımıza bildirilen bu durum, çelişkili bir durumu ortaya çıkarmıştır. Bakanlık müfettişlerine ilgililer tarafından verilen ifadeler ve oluşturulan, gerçekliği olmayan ve uygulanmayan, müdür yardımcılarının görevlendirilmesinin iptal edildiği kararda şu şekilde yer almıştır: 'Hukuken zorunlu olmadıkları halde, karar gerekçe gösterilerek yönetmeliğin 23. maddesi kapsamında görevlendirilen müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı görevlendirmelerinin valilik oluru ile iptal edilmesini sağladıkları...' ifadesi dikkat çekicidir. Bunun devlet yönetiminde asla kabul edilemeyecek aleni bir yalan olduğu, hiçbir müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı atamasının iptal edilmediği kamuoyunca malumdur. Öyleyse Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu soruşturmadan kurtulmak için olmayan yanlış bir belge oluşturmuş, aleni olarak soruşturmayı yapan bakanlık müfettişlerini yanıltmıştır. Adaletin tecelli etmesine engel olmuş, müdür yardımcılarının görevlendirmelerinin iptalinin valilik oluruyla yapıldığını belirterek bu yalana İzmir Valiliği'ni de ortak etmişlerdir. Elbette ki soruşturma verilmemesiyle ilgili karara itiraz edeceğiz. Ayrıca kararın bu şekilde çıkması için yanlış bilgi ve belge oluşturanlar, müdür yardımcısı görevlendirmeleri fiilen iptal edilmediği halde valilik onayı ile iptal edildi diye göstererek ifade verenler hakkında da adaleti yanıltmaktan dolayı gerekli şikayetleri yapacağız. Bu karara da itiraz edeceğiz. İzmir ilinde bu şekilde görevlendirilen ve yargı kararına göre görevlendirmeleri iptal edilmesi gereken bin 400 civarında müdür yardımcısı vardır. Bu atamalar iptal edilinceye, hak yerini buluncaya kadar mücadelemiz devam edecek ve mutlaka adalet yerini bulacaktır. Yine aynı konu ile ilgili olarak, görevi kötüye kullanma gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz İzmir Valisi Mustafa Toprak hakkında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği şikayet dilekçesini işleme koymama kararına da itiraz edilecektir ve mahkeme yoluna başvurulacaktır." dedi.

(CİHAN)

'Müfettişler yanıltıldı, valilik oluruyla 1400 müdür yardımcısı görevlendirildi'

01 Aralık 2015 Haberleri 1 2 3 4 5