Kişiye özel kanser tedavisini öngören ONCOGEN projesi hayata geçirilecek

ANKARA - Başbakan Ahmet Davutoğlu TBMM Genel Kurulu'nda 64. Hükümetin programını açıklıyor. 160 sayfalık programda yeni anayasadan, ekonomiye, bilim teknolojiden, yaşanabilir şehirlere kadar birçok bölüm bulunuyor. Program kapsamında kişiye özel kanser tedavisini öngören ONCOGEN projesi hayata geçirilecek. Aile, bebek ve çocuk dostu kültürel ortam ve mekanlar oluşturulacak. Bütün annelere ‘Doğum Hediyesi’ programı kapsamında, ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üç ve üzerinde çocuklar için 600 TL ödemenin yapılmasına imkan verecek hukuki ve kurumsal düzenlemeleri, yeni dönemde etkinleştirilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı. Kahraman, 64. Hükümet Programını okumak üzere Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu kürsüye davet etti. Davutoğlu, 160 sayfalık hükümet programını okudu.

Hükümet programı Sunuş, Demokratikleşme ve Yeni Anayasa, İnsani Kalkınma ve Nitelikli Toplum, İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi, Bilim, Teknoloji ve Yenilikçi Üretim, Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre, Vizyoner ve Öncü Ülke, Sonuç olmak üzere 8 bölümden oluşuyor. Programın Demokratikleşme ve Yeni Anayasa bölümünde Temel Hak ve Hürriyetler, Yeni Anayasa, Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi, Adalet Sisteminde Dönüşüm, Güvenlik, Yönetişim, Şeffaflık başlıkları altında yapılacak çalışmalar sıralandı.

Yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığının kurumsal örgütlenmesi, eğitim sisteminin ulusal düzeyde politika belirleme, koordinasyon ve denetiminden sorumlu olacak şekilde geliştirilecek. Öğrenciyle ilgili sorunların okul düzeyinde çözülmesi ilkesini esas alarak, merkezden yerele doğru yetki devri gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin bilgi ve becerilerini güncellemelerini sağlayacak ‘Öğretmen Akademisi’ sistemini başlatılacak. Eğitim fakültelerinin müfredatı yenilenecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda bütün alanlardaki öğretmen adayları için alan sınavı yapılacak. Şubat 2016’da 30 bin öğretmenin ataması yapılacak. Öğrencilerin üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla yüksek öğretime geçişteki sınavlarının yılda birden çok yapılmasını temin edilecek.

Kişiye özel kanser tedavisini öngören ONCOGEN projesi hayata geçirilecek. Aile, bebek ve çocuk dostu kültürel ortam ve mekanlar oluşturulacak. Bütün annelere ‘Doğum Hediyesi’ programı kapsamında, ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üç ve üzerinde çocuklar için 600 TL ödemenin yapılmasına imkan verecek hukuki ve kurumsal düzenlemeleri, yeni dönemde etkinleştirilecek. Sosyal hizmet ve yardım kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini artırılacak bu kapsamda Aile Bilgi Sistemi’ni kurulacak. Erken evliliklerin önlenmesi için aileye yönelik eğitim hizmetlerinin yaygınlığı ve etkinliği artırılacak. Seçilme yaşı 18’e indirilecek.
Yeni dönemde Türk film endüstrisinin dünyada sayılı endüstriler arasına girmesini sağlayacak tedbirleri alınacak. Kültürümüzün temel öğeleri olan milli, dini, ahlaki ve folklorik değerlerin işlenmesine yönelik etkin çalışan bir teşvik mekanizması oluşturulacak. Yapımı Türkiye’de gerçekleştirilecek yabancı filmler desteklenecek.
Cami, kütüphane, medrese, saray, tarihi kamu binaları gibi bütün kültür varlıklarının mimari çizimleri ve projelerinin oluşturulmasını ve eserlerin hasar görmesi durumunda tekrar inşa edilecek şekilde bu tasarım ve projelerin arşivlenmesi sağlanacak. Restorasyon Teknikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kurularak, bu alanda uluslararası standartlarda altyapı geliştirecek, yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarda kalite artırılacak.

Asgari 30 ilde, yetenekli ve başarılı sporcuların yetiştirilmesini sağlayan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’nin (TOHM) sayısı artırılacak. Özel sektör işletmelerinde eğitim birimleri kurulması teşvik edilecek. Özel sektör, meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının meslek eğitimi vermeleri özendirilecek. Tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerine önümüzdeki dönemde yıllık ilave 1.200 TL verilecek. Önümüzdeki yıl için asgari ücretin 1.300 TL’ye yükseltilmesi yönünde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na teklifte bulunulacak. Muhtarların 950 TL olan maaşı 1.300 TL’ye yükseltilecek. TOKİ eliyle emeklileri uygun koşullarla konut sahibi yapılacak.

(CİHAN)


25 Kasım 2015 Haberleri 1 2 3 4 5