11 dernek ve birlik 'kadına karşı şiddete son' için eyleme geçecek

ANKARA - Türk Tabipler Birliği (TTB) başta olmak üzere 11 dernek ve birlik kadına ve sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin son bulması için eyleme geçeceklerini açıkladı.

Türk Tabipleri Birliği genel merkez binasında kadınlara ve sağlık çalışanlara karşı yapılan şiddetlere tepki göstermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Deniz Erdoğdu, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ankara Temsilcisi Ayşen Kavas, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Ebeler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Gülistan İyidoğan, Türk Hemşireler Derneği’nden Süheyla Selvi Budak ve çeşitli dernek üyeleri katıldı.

Ortak basın açıklamasını yapan Ayşen Kavas, Samsun'da Dr. Aynur Dağdemir’in öldürülmesine tepki gösterdi. Kavas, Kadın doğum uzmanı Dr. Aynur Dağdemir, birlikte çalıştığı kadın sağlık çalışanına yönelik şiddeti önlemeye çalışırken, kadına yönelik şiddetin kurbanı olduğunu belirtti. Kavas, “Bir kadın, bir sağlık çalışanı Dr. Aynur Dağdemir’in öldürülmesi nedeniyle tüm kadın ve sağlık örgütleri olarak isyandayız. Bu defa bir meslektaşımızı hem 'kadın cinayeti' hem de 'sağlık çalışanına şiddet' kapsamında kaybetmiş durumdayız. Acı kaybımızdan bu iki önemli toplumsal sorunu çözmek için adım atmayanlar sorumludur.” ifadesinde bulundu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ankara Temsilcisi Ayşen Kavas, yetkililer ve yargı, kadın cinayetleri her gün yaşanan en somut sorun iken, yaşam hakkı ihlallerini durdurmak yerine faillerinin cezasız bırakıldığına vurgu yaptı. Kavas, “Dr. Aynur Dağdemir’in failine cebine bıçak alarak hastane ortamına girme cesareti kazandıran, son dönemde buluşmaya cebinde bıçakla gidip kadın öldürenlere verilen ve toplum vicdanını yaralayan 'tutku indirimi', 'saygınlık indirimi' gibi ceza indirimleridir.” diye tepki gösterdi.

"ÖLEN KİŞİLERİN ADLARINI HASTANEYE VERMEKLE SORUN ÇÖZÜLMÜYOR"

Kavas, meslektaşlarının, çalışma arkadaşı bir kadına yönelen erkek şiddetini durdurmaya, bir kadının hayatını kurtarmaya çalışırken öldürüldüğü için bu olayın kadın cinayeti olduğunun altını çizdi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ankara Temsilcisi Ayşen Kavas, “Aynı zamanda, onun çalıştığı ortamda, görevinin başındayken şiddet sonucunda hayatını kaybetmiş olması, sağlık çalışanına şiddetin geldiği son aşamayı ortaya koyuyor.” açıklamasında bulundu.

Kavas, konuşmasına şöyle son verdi: “Yaşam kurtaran yerde; hastane ortamında yaşamını kaybeden meslektaşlarımıza bizi bu defa başka yakan bir acı daha eklendi. Sağlıkta dönüşüm projesinin yarattığı açmazlar nedeniyle hekime yönelik şiddet artmış durumda. Bu konuda da yetkililer adım atmıyor. Dr. Ersin Aslan’ın, Dr. Kamil Furtun’un adlarını hastaneye vermekle sorun çözülmüyor, hekim cinayetleri devam ediyor.”

"KADINA KARŞI EYLEMLERİN SON BULMASI İÇİN EYLEMLER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ankara Temsilcisi Ayşen Kavas, kadına ve sağlık çalışanlarına yapılan şiddetlerin son bulması için şu eylemleri yapacaklarını ifade etti: “Dr. Aynur Dağdemir’in öldürülmesini, kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddeti protesto etmek için 23 Kasım 2015 Pazartesi günü yakalarımıza Dr. Aynur Dağdemir’in fotoğrafını ve siyah kurdeleler takacağız. Sağlık alanında kamu otoritesi olan Sağlık Bakanlığı’nın bu konuya gereken önemi vermesini, hekime ve kadına şiddeti önleme konusunda topluma yapıcı bir mesaj vermesini arzu ediyoruz. 24 Kasım 2015 Salı günü ise bütün kadın ve sağlık örgütleri olarak Türiye çapında eylemler düzenleyeceğiz. Sabah saat 08.30’da hastanelerin, sağlık kuruluşlarının bahçelerinde toplanıp Dr. Aynur Dağdemir için saygı duruşunda bulunacağız. Sağlık Bakanlığı’nı bu etkinliklerimizi kolaylaştıracak düzenlemeler yapmaya ve destek olacak mesajlar yayınlamaya davet ediyoruz. Aynı gün öğlen saatlerinde illerde belirleyeceğimiz toplanma noktalarından “Kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddet sona ersin!” pankartlarıyla yola çıkarak illerde belirlenecek noktalara yürüyüp siyah çelenk bırakacağız.”

VERİLERE GÖRE; 11 AYDA 250 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Deniz Erdoğdu, Binaet verilerine göre kadına karşı yapılan şiddet oranlarını şöyle açıkladı: “Bianet verilerine göre; 2104 yılında 281 kadın eş, eski eş, sevgili, erkek kardeş başta olmak üzere en yakınındaki erkeklerde tarafından öldürüldü. 2015 yılının ilk 11 ayında ise bu rakam 250’yi aştı.”

(CİHAN)

11 dernek ve birlik 'kadına karşı şiddete son' için eyleme geçecek 11 dernek ve birlik 'kadına karşı şiddete son' için eyleme geçecek

21 Kasım 2015 Haberleri 1 2 3 4 5