İş bırakma eylemine katılan doktora valilikten puan cezası

ADANA - Adana Türkan Gizer Aile Sağlık Merkezi’nde görevli Dr. Elif Binen, üyesi olduğu Genel Sağlık-İş Sendikası'nın 7 Şubat 2015 günü Türkiye genelinde gerçekleştirdiği iş bırakma eylemine katıldığı gerekçesiyle Valilik tarafından hakkında inceleme başlatıldı. ‘Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmadığı’ iddiasıyla yapılan inceleme sonunda Dr. Elif Binen'e 'beş ihtar puanı' cezası verildi. Verilen cezaya tepki gösteren Binen, Adana 2. İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtı.

Dava duruşması öncesi adliye önünde basın açıklaması yapan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Dr. Elif Binen'in ulusal ve uluslararası bağlamda düzenlenmiş olan çalışma ve örgütlenme özgürlüğü kapsamında iş bırakma eylemine katıldığını söyledi. Aile hekimliğinin birinci basamak sağlık hizmeti veren özel bir uygulama olduğuna dikkat çeken Bacaksız, aile hekimliği personelinin birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında ağır iş yükü altında ezildiğini kaydetti.

Görevlerine ek olarak bir de nöbet dayatması getirilmesiyle aile hekimliğini uygulanamaz hale geldiğini ifade eden Bacaksız, "Bu nedenle üyelerinin hak ve menfaatlerini koruma görevi olan halkın nitelikli sağlık hizmeti almasını savunan sendikamız kanunlar çerçevesinde mağdur olan üyelerinin seslerini duyurmak için bir gün iş bırakma eylemi yapmıştır. Sendikal hakkını kullanan Dr. Elif Binen için Adana Valiliği inceleme başlatmış ve beş ihtar puanı cezası vermiştir. Sendikal faaliyette bulunma neticesinde ceza ya da ihtar şeklinde yaptırımlar uygulamak, anayasal olarak güvence altına alınan sendika kurma ve üye olma özgürlüğünün özüne dokunmaktadır." dedi.

Bir günlük iş bırakma nedeniyle üyelerine verilen cezanın hukuka aykırı olduğunu dile getiren Zekiye Bacaksız, "Bu anayasal ihlallere 'dur' diyecek olan da öncelikle bu davada Türk yargısı, devamında ise sağlıkçılardır. Hükümette tekrar çağrıda bulunuyoruz: İşleri yapamaz hale getiren hukuk dışı uygulamalara son verin." ifadelerini kullandı. Sağlık ve sosyal hizmetlerde iş kazasız, şiddetsiz, cinayetsiz geçen günün 'yok gibi' olduğuna dikkat çeken Bacaksız, 'Sağlıkta dönüşüm' adı altında tam bir yıkımın yaşandığını savundu. Bacaksız, AK Parti'nin tehditkar, hukuk tanımaz bir tutum sergilediğini ileri sürdü.

19 yıllık hekim olduğunu ve yıllarca nöbet tutarak çalıştığını açıklayan Dr. Elif Binen, son üç yıldır aile hekimliğinde çok yoğun bir şekilde görev yaptığını belirtti. Binen, "Ben aynı zamanda bir anne ve eşim. Dinlenme hakkım elimden alınıyor. Buna karşı olarak sendikamın aldığı karar neticesinde ben hafta sonu nöbetine ve mesaisine gitmedim." şeklinde konuştu. Ağır bir iş yükü altında olduklarını hatırlatan Adana Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Tamer Karaarslan da vatandaşa koruyucu sağlık hizmeti sunmak istediklerini; ancak tedavi edici hekim durumuna getirildiklerini ve işlerini yapmak istediklerini aktardı.

(CİHAN)

İş bırakma eylemine katılan doktora valilikten puan cezası İş bırakma eylemine katılan doktora valilikten puan cezası İş bırakma eylemine katılan doktora valilikten puan cezası İş bırakma eylemine katılan doktora valilikten puan cezası

20 Kasım 2015 Haberleri 1 2 3 4 5