"Bakanlığın denetçi mühendis yetersizliği gıda denetimlerini aksatıyor"

ANKARA - TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, gıda mühendisliği alanında dünyada ve Türkiye’de yapılan çalışmalar hakkında gerçekleştirdiği kongrenin sonuç bildirgesini yayınlandı. Bildirgeye göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nda gıda denetçi sayısı özellikle gıda mühendisi sayısı son derece az. İlgili mesleklerin istihdamı konusunda dengeli bir politika izlenmediği, gıda mühendislerinin bakanlıkta yeterli düzeyde istihdam edilmemesi sonucu denetimler aksıyor ve halk sağlığı da bundan olumsuz etkileniyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası, 12-14 Kasım tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen 9. Gıda Mühendisliği Kongresi'nin sonuç bildirgesini yayınladı. Gıda güvencesi ve gıda güvenliğine ilişkin yaşanan sorunların dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artarak devam ettiği belirtildi. Rapora göre, “Uygulanan neo-liberal politikaların bir sonucu olarak, 1 milyar insan açlık sınırının altında yaşam savaşı verirken 1 milyar 300 milyon insan da aşırı ve yanlış beslenmenin getirdiği obeziteye bağlı sağlık sorunlarıyla uğraşmakta.” olduğu dile getirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaklaşık 20 yıldır ham madde ve gıda üretimi ve denetimi konusunda yetkili olduğu belirtildi. Ancak bildirgeye göre “AB mevzuatının uyumlaştırılması, denetim sıklığının artırılarak kayıt dışı üretimin önlenmesi, yeterli personel istihdamı sağlanması ve tüm sürecin doğru yönetilmesi açısından başarılı bir performans ortaya koyamamıştır.” ifadesine yer verildi.

Gıda güvenliğinin oldubittiye getirilmemesi gerektiği açıklanan bildiride, “Hazırlık aşamasında meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, sektör ve ilgili kamu kurumlarının görüşleri doğrultusunda oluşturulmalı. Gıda mevzuatı katılımcı bir anlayışla hazırlanmalı, paydaşların sürece katkıda bulunması sağlanmalı.” uyarısında bulunuldu.

‘GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NDA GIDA DENETÇİSİ AZ’

Gıda mühendislerinin hazırladığı bildirgede bakanlıkta denetçi sayısının az olduğuna dair vurgu yapıldı. Bildirgede; “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda gıda denetçi sayısı, özellikle gıda mühendisi sayısı son derece azdır ve bakanlık ilgili mesleklerin istihdamı konusunda dengeli bir politika izlememekte. Koruyucu sağlık hizmetleri ve gıda güvenliği sağlanması sürecinin önemli bir ögesi olan gıda mühendislerinin bakanlıkta yeterli düzeyde istihdam edilmemesi, gıda denetimlerinde aksaklığa, dolayısıyla halk sağlığının olumsuz etkilenmesine yol açmakta. Gıda denetim hizmetlerinin etkin biçimde yapılabilmesi için, bakanlığın gıda mühendisi istihdamını ivedilikle artırması ve Bakanlık üst düzey yönetim kadrolarında da gıda mühendislerine yer vermesi gerekmekte.” denildi.

Kongrenin sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi: “Uygulanan tarım politikaları küçük üreticilerin yanı sıra ülke tarımını, dolayısıyla, gıda sektörünü olumsuz etkilemekte. Sağlıklı ve güvenli gıda için üretim kalitesinin artırılmasının gerekliliği kaçınılmazdır. Sürdürülebilir tarım politikalarının gereği, üretimde kalitenin artırılması için üreticilerin bir araya gelmesini sağlayacak koşullar oluşturulmalı, kooperatifler desteklenmeli, çiftçi ve köylüye ekonomik ve teknik katkı artırılmalı, kırsal kalkınmaya önem verilmeli. Bu bağlamda doğal çevrenin tahrip edilmesi önlenmeli, verimli tarım alanları ve orman arazilerinin imara açılması ve kontrolsüz yapılaşmanın kesinlikle engellenmesi gerekmekte.”

(CİHAN)


19 Kasım 2015 Haberleri 1 2 3 4 5