"Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda 12 yıldır görevde yükselme sınavı yapılmıyor"

SAMSUN - Demokratik Sendikalar Konfederasyonu (DESK)'na bağlı Ofis-Sen Samsun İl Başkanı Fevzi Gül, bazı kurumlar tarafından ‘Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları’nın yapılmadığını, onun yerine yetkili sendikanın adam kayırmaya ve liyakatsız kişilerin atanması için her türlü baskı ve dayatmayı sürdürdüğünü söyledi.

"SPOR BAKANLIĞI ÇALIŞANI OLMAK SUÇ MUDUR?"

Ofis-Sen Samsun İl Başkanı Fevzi Gül, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı gibi birçok bakanlık ve bakanlıklara bağlı kurumlar düzenli olarak iki yılda bir Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yaparken Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğü tam 12 yıldır bu sınavların yapmadığını ileri sürdü. “Kurumdaki boş kadrolar açıktan ve dışarıdan atamalar ile doldurulurken, kurumda çalışan ve onca yıl emek vermiş insanlar ödüllendirilmeyi ve görevde yükselmeyi beklerken bu kurum çalışanlarına yapılan bu haksızlığa kurum içerisinde yetkili olan sarı sendika sesini çıkarmamaktadır.” diyen Gül, “Yıllar önce aynı anda, fakat farklı kurumlarda kamu çalışanı olarak işe başlayan bir kişi bugün, şef, şube müdürü ve daha üst kadrolara Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına katılarak yükselirken aynı tarihte işe başlayan diğer yani spor bakanlığı çalışanının yerinde sayması neyin adaletidir. Spor Bakanlığı çalışanı olmak suç mudur?” diye sordu.

Ofis-Sen İl Başkanı Fevzi Gül son olarak şunları söyledi: “Sendikalar çalışanların emek ve alın teri için mücadele etmesi gerekirken, bazı sendikalar bugün ise siyasette ya da siyasete yakın çevrelerde bir yer edindikten sonra, varlık nedenleri olan hak arama mücadelesinden uzaklaşmaktadırlar. İşte bu noktaya gelindiğinde sendikaların ellerinde bulundurdukları yetkiyi devretmeleri gerekir. Aksi halde haksız ve liyakatsiz olarak yapılan siyasal kadrolaşmalar hem kurumların işleyişini hem de, başarıyı düşecek ve çalışanlar arasında da büyük bir bir haksızlığa neden olacaktır. Artık Kamu Çalışanlarımız gerçeği görmelidirler ve üyesi bulundukları sendika ile olan bağlılıklarını yeniden gözden geçirerek, sendikalarını sorgulamalı ve geleceklerini karartmamalı. Buradan spor bakanlığı çalışanlarına sesleniyoruz; haklarınızı koruyamayan ve yetki elinde olduğu halde kurumlardaki Kurum İdari Kurulu Toplantısına dahi iştirak etme nezaketinde bile bulunmayan bu sendikadaki üyeliklerini askıya almalıdırlar.” dedi.

(CİHAN)

 Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda 12 yıldır görevde yükselme sınavı yapılmıyor

15 Kasım 2015 Haberleri 1 2 3 4 5