IMF'den 'zayıf büyüme ve mülteci krizi' uyarısı

NEW YORK - Uluslararası Para Fonu (IMF), "Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye ve Güneydoğu Avrupa'nın çoğunda sürekli genişleme olacak" tahmininde bulundu. IMF, gelişmekte olan piyasalardaki 'zayıf büyüme ve mülteci krizi' hakkında uyarılarda bulundu.

IMF'nin Orta, Doğu ve Güney Avrupa (CESEE) ile ilgili "Sonbahar 2015 Bölgesel Ekonomik Sorunlar" raporunda CESEE ülkelerinin çoğunun sağlıklı bir hızda büyümeye devam etmesine rağmen, Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ekonomilerinde gerilediği ifade edildi. CESEE bölgesinin 2016'da pozitif büyümeye dönmesi bekleniyor.

Türkçe dahil birçok dilde yayınlanan raporda, gelişmekte olan piyasalarda daha zayıf büyüme ve mülteci krizinin yanı sıra uzun zamandır devam eden diğer riskler nedeniyle ekonomik aksaklıklar ile riskler aşağıya doğru kaydığı belirtildi.

Raporda, "Birçok CESEE ülkesi kamu maliyesini konsolide ederek ilerleme sağlamıştır. Ayrıca, bazıları, verimsiz transferleri keserek, kamu yardımı programlarında reformlar yaparak ve vergi yükünü gelirden dolaylı vergilere kaydırarak, bütçelerinin kalitesini artırmıştır. Bununla birlikte, mali reform, CESEE ülkelerinin uzun vadeli büyüme beklentilerini artırmak için kritik bir önem taşımaya devam etmektedir." denildi.

"Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye ve Güneydoğu Avrupa'nın çoğunda sürekli genişleme olacak" ifadelerinin kullanıldığı IMF raporunda, "Büyüme sağlam iç talep tarafından teşvik edilir ve düşük petrol fiyatları ve daha iyi avro bölgesi büyüme beklentileriyle desteklenir. Ayrıca, birkaç AB ülkesi, AB Yapısal ve Uyum Fonları'nın kullanımındaki keskin bir artıştan yatırım için geçici artıştan yararlanmıştır. BDT'den talep yetersizliği nedeniyle, etkinlik Baltık ülkelerinde daha sessizdir." denildi.

ÇİN'İN YAVAŞLAMASI VE MÜLTECİ KRİZİ YENİ RİSKLER ÇIKARIYOR

Çin ekonomisinin yavaşladığına dikkat çeken IMF, "Çin’in yavaşlama ve süregelen mülteci krizi ile ilgili görünüm için yeni riskler ortaya çıkmıştır. Çin ile doğrudan ticari bağlantıların göreli olarak az olmasına rağmen, CESEE bölgesi gelişmekte olan daha geniş piyasalara yönelik yatırımcı hissiyatının keskinleşmesine karşı savunmasızdır. Avrupa’daki mülteci krizi, en azından kısa vadede, kamu maliyesi üzerinde baskı yapabilir ve ticaret akışlarını bozabilir." uyarılarında bulundu.

"Dış şoklara karşı savunmasız olan ülkelerin, mali sektör risklerinin oluşumunu içerecek şekilde makro-ihtiyatlı politikaların yanı sıra bir şok emici olarak kur esnekliğini kullanarak, piyasa baskıları ile başa çıkmak için hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade eden IMF, "Gerilemekte olan ekonomiler için temel zorluk, talep yetersizliğini desteklemek ve yüksek enflasyonu düşürmek amacıyla, uyum sağlamayı ticaret hadleri ve diğer şoklara yönlendirmektir." dedi.

Devlet bütçelerinin büyüme kolaylığının geliştirilmesini önemli bir politika sorunu olarak gören IMF, "Nispeten büyük bir kısmı transferler ve kamu tüketimi gibi verimsiz kullanımlar için harcandığı için, bölgedeki bütçeler göreli olarak büyüme kolaylığına sahip değildir. Gelir tarafında ise, nispeten yüksek işgücü vergileri -özellikle istihdam ve yoksulluk tuzakları üretebilecek sosyal güvenlik katkıları- büyümenin aleyhinedir." uyarısını yaptı.

Sürdürülebilir bir mali duruşa sahip ülkelerin aynı zamanda, uzun vadeli büyüme beklentilerini artıran mali reformdan faydalanabileceğini öngören IMF, "Öncelikler arasında, kamu harcamalarının verimliliğinin artırılması, vergi yükünün büyüme için olumsuz olan gelir vergileri ve sosyal güvenlik katkı paylarından kaydırılması, vergi tabanının genişletilmesi ve marjinal vergi oranlarının azaltılması vardır." açıklamasında bulundu.

(CİHAN)


13 Kasım 2015 Haberleri 1 2 3 4 5