D-8 Genel Sekreteri Mousavi: Amacımız 8 ülke arasında ticareti çeşitlendirmek

MALATYA - D-8 Genel Sekreteri Seyed Ali Mohammad Mousavi, “D-8 girişiminin başlatılmasındaki amaç, büyük bir ekonomik potansiyeli, çeşitli kaynakları, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı temsil eden 8 ülke arasında ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar oluşturmak ve çeşitlendirmektir.” dedi.

Seyed Ali Mohammad Mousavi, Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından organize edilen 'Küresel Rekabete Entegrasyonda D-8’in Rolü' başlıklı konferansta konuştu. Rektör Vekili Prof. Dr. Davut Özbağ, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cafer Mum, İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Recep Karabulut, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Karadağ, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrencinin katıldığı konferansta Mousavi, D-8’in kuruluş amaçları ve faaliyetlerini anlattı.

Kuruluşun, Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’dan oluştuğunu söyleyen Mousavi, D-8’in, 1997 yılında merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan önderliğinde kurulduğunu ifade etti. Mousavi, şöyle devam etti: “D-8 üyeleri, tabii kaynakları, kalabalık nüfusları ve potansiyel pazarlarından ötürü kendi bölgelerinde önemli konum arz etmektedirler. D-8 girişiminin başlatılmasındaki amaç, büyük bir ekonomik potansiyeli, çeşitli kaynakları, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı temsil eden 8 ülke arasında ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar yaratmak ve çeşitlendirmek, uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak, daha iyi hayat şartları sağlamak, somut ortak projeler etrafında ekonomik işbirliğini geliştirmek ve gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki durumlarını güçlendirmektir. D-8, kurucu üyelerinin kompozisyonunun da yansıttığı gibi, bölgesel olmaktan çok küresel bir kuruluştur. D–8 kapsamındaki işbirliği, esas itibariyle sektörel bazda yürütülmektedir. Bu kapsamda; Türkiye sanayi, sağlık ve çevre, Bangladeş kırsal kalkınma, Endonezya yoksullukla mücadele ve insan kaynakları, İran bilim ve teknoloji, Malezya finans, bankacılık ve özelleştirme, Mısır ticaret, Nijerya enerji, Pakistan tarım ve balıkçılık alanındaki işbirliği çalışmalarını koordine etmektedir. D-8’in daimi sekretaryası İstanbul’dadır.”

Konferansın sonunda katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan D-8 Genel Sekreteri Seyed Ali Mohammad Mousavi’ye Rektör Vekili Prof. Dr. Davut Özbağ, kristal plaket verdi.

(CİHAN)

D-8 Genel Sekreteri Mousavi: Amacımız 8 ülke arasında ticareti çeşitlendirmek D-8 Genel Sekreteri Mousavi: Amacımız 8 ülke arasında ticareti çeşitlendirmek

13 Kasım 2015 Haberleri 1 2 3 4 5