Savunma Harcamaları Fonu'ndan 139 milyon TL yolluk ve törenlere harcanmış

ANKARA - Sayıştay Başkanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun (SSDF) bir kısmının mevzuata aykırı olarak yolluk, tören ve personel, giderleri gibi cari harcamalarda kullanıldığını tespit etti. 2014 yılı SSDF toplam giderinin 5 milyar 618 milyon 576 bin 673 TL olduğu; bunun 5 milyar 479 milyon 433 bin 169 TL’sinin silah, savunma ve modernizasyon harcaması için kullanıldığı belirlenen Sayıştay raporunda “Geri kalan 139 milyon 143 bin 504 TL’si yolluk, hizmet alımı, temsil tanıtım gideri gibi tüketime ilişkin mal ve hizmet alımına yönelik cari giderlerden oluşmaktadır. Söz konusu bulgumuza 2013 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer verilip TBMM'ye bildirilmiş olmasına karşın SSM tarafından düzeltici yönde herhangi bir işlem yapılmamıştır.” denildi.

Sayıştay Başkanlığı, SSDF 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu’nu tamamladı. Raporda sadece savunma harcamalarının yapılabileceği fonun mevzuata aykırı olarak yolluk, tören ve personel, giderleri gibi cari giderler yapıldığı görüldü. SSM Kuruluş Kanunu’nun 1’inci maddesi ile modern savunma sanayinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) modernizasyonunun sağlanmasının amaçlandığı belirtilen raporda “Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için Kanun’un 12’nci maddesinde, T.C. Merkez Bankası nezdinde Müsteşarlık emrinde SSDF kurulmuştur. SSDF’nin amacı, Kanunda belirtildiği şekli ile modern savunma sanayinin geliştirilmesi ve TSK modernizasyonunun sağlanması için gerekli harcamaların yapılmasıdır.” ifadeleri kullanıldı.

SSM ÖZEL BÜTÇESİNİN YAKLAŞIK 3 KATI TUTARINDA KANUNUN ÖNGÖRMEDİĞİ HARCAMA YAPTI

SSDF’nin idaresi için gerekli olan harcamaların SSDF tutarının yüzde 2’si ile sınırlı olacak şekilde Müsteşarlık bütçesi ile yürütülmesinin öngörüldüğü kaydedilen raporda şu tespitlere yer verildi:

“SSDF’den savunma sanayinin geliştirilmesi ve TSK modernizasyonunun sağlanması için gerekli harcamaların dışında cari giderlerin harcanması Kanunen öngörülmemiştir. 2014 yılı SSDF toplam gideri 5 milyar 618 milyon 576 bin 673 TL olup bunun 5 milyar 479 milyon 433 bin 169 TL’si silah, savunma ve modernizasyon harcaması, geri kalan 139 milyon 143 bin 504 TL’si yolluk, hizmet alımı, temsil tanıtım gideri gibi tüketime ilişkin mal ve hizmet alımına yönelik cari giderlerden oluşmaktadır. 2014 yılı SSM Müsteşarlık Özel Bütçesinin bütçe giderlerinin toplam tutarı 47 milyon 233 bin 730 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu haliyle SSM’nin, bütçe sınırını aşmamak için cari giderleri SSDF’den gerçekleştirdiği ve SSM Müsteşarlık Özel Bütçesinin yaklaşık 3 katı tutarında Kanunun öngörmediği cari gider yaptığı düşünülmektedir.”

Sayıştay, söz konusu bulguya 2013 yılı Sayıştay Denetim Raporunda da yer verildiğini, TBMM'ye bildirilmiş olmasına karşın SSM tarafından düzeltici yönde herhangi bir işlem yapılmadığı vurguladı.

Savunma Sanayi Müsteşarlı, konu ile ilgili Sayıştay’a verdiği cevapta, Kanun’da yer verilen görevlerin yalnızca savunma alımlarını değil savunma sanayiinin organizasyonu, yeni teşebbüsleri teşvik etmek gibi Türkiye’de savunma sanayiinin kurulmasına, geliştirilmesine ve tanıtımına yönelik görevleri de içerdiği ifade edildi. Personel giderleri, demirbaş alımları gibi cari harcamaların ise SSDF’nin yüzde 2’sini aşmayacak miktardan meydana gelen özel bütçeden yapıldığı anlatılan cevapta “Dolayısıyla Müsteşarlık tarafından yapılan harcamaların mevzuata uygun olduğu belirtilmektedir.” denildi.

(CİHAN)


15 Ekim 2015 Haberleri 1 2 3 4 5