OVP ve Orta Vadeli Mali Plan kararları, Resmi Gazete’de

ANKARA - Bakanlar Kurulu, Kalkınma Bakanlığı'nca hazırlanan 2016-2018 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) kabul etti.

OVP, yeni mali yönetim anlayışı uyarınca, bütçe sürecini başlatan ve yönlendiren tüm kamu kesimi için esas alınacak temel makroekonomik büyüklükleri tespit eden, politikalar ile plan-program-bütçe bağlantısını kuran temel bir belge olarak tasarlandı.

Ayrıca Yüksek Planlama Kurulu da Maliye Bakanlığı’nın 14.09.2015 tarihli sayılı yazısı dikkate alınarak 2016-2018 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan’ı (OVP) kabul etti.

Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin merkezi merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanıyor.

Söz konusu kabullere ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

(CİHAN)


11 Ekim 2015 Haberleri 1 2 3 4 5