DSP Genel Başkanı Türker, seçim vaatlerini açıkladı

ANKARA - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker, TES-İŞ Sendikası Salonu’nda ‘Milletin birliği, Türkiye’nin bütünlüğü için DSP’ başlıklı seçim bildirgesini açıkladı. Konuşmanın ardından milletvekili adayları kamuoyuna tanıtıldı.

Masum Türker, konuşmasına Ankara’da gerçekleşen bombalı saldırıyı lanetleyerek, başladı. Saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi. Türker, gerçekleşen bu menfur saldırının, özünde demokrasiye ve özgürlüğe bir suikast olduğunu, toplumun birlik ve bütünlüğüne kastettiğini, 1 Kasım seçimleri üzerine yapılan hesapların bir aşaması olduğu, ancak halkımızın bu tip suikastlarla, bu tip katliamlarla birlik ve beraberliğinin bozulamayacağının anlaşılması gerektiğine vurgu yaptı.

Türker, devletin bulunduğu yerde, ülkenin başkentinin orta yerinde gerçekleşen pervasızca ve haince bir bombalı saldırı ne Türk milletine, ne de dünya kamuoyuna izah edilemeyeceğini belirtti. Tüm bu yaşananlar, ayaküstü devlet yönetme anlayışı ile görev yapan, olayların önlenmesinde gerekli gayreti ve özeni göstermediği açıkça belli olan Başbakan’ın sorumluluğunda olduğunu kaydeden Türker, hükümetin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Mevcut hükümetin seçim güvenliğini sağlama imkan ve ihtimalinin olmadığını anlatan Türker, seçimlerin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için acilen, 1 Kasım seçimlerine katılan partilerin oluşturacağı bir Milli Seçim Hükümeti kurulması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında DSP’nin, dilinde yalan, kursağında haram olmayan dürüst ve doğruları söyleyen insanların partisi olduğuna vurgu yapan Türker, şöyle devam etti: "Demokratik Sol Parti Türkiye’yi yönetme deneyimi olan bir partidir. Biz siyaseti halk için yapan, ulusal çıkarlarımızı her şeyin üzerinde tutan ve her zaman sadece doğruları söyleyen bir partiyiz. Hedefimiz, zalim ve bozuk düzeni değiştirmektir. Milletin birliğini ve Türkiye’nin bütünlüğünü sağlayarak mutlu insan, güçlü Türkiye yaratmaktır. İnsanların mutlu olması için yeterli gelire sahip olmaları ve özgür yaşamaları gerekmektedir. Özgürlüklerin varlığı, ekonomik özgürlüğe bağlıdır. Bu nedenle vatandaşlarımızın gelirlerini arttırmak öncelikli hedefimizdir. Varlık sevgiyi pekiştirir, yokluk ise ayrıştırır. Vatandaşlarımızın varlıklı olmaları, onların ezilmelerini engelleyen hakça bir düzen sağlar. Sosyal adaletin ve fırsat eşitliğinin sağlanması, Demokratik Sol’un en önemli ilkesidir. Bu seçim, gelecek 50 yılımızı belirleyecektir. Seçim sonuçları sadece ülkemizi etkilemeyecektir."

DSP'NİN 1 KASIM VAATLERİ

Türker, 1. Kasım seçiminin bölgenin, Ortadoğu’nun ve dünyanın barış ve güvenliğini etkileyeceğini kaydederek, vaatlerini şöyle sıraladı:

“- AK Parti iktidarının değişmesi, AK Parti’ye verilen oyların azalmasına bağlıdır. Egemen sermayenin ve vatandaşı köleleştirmek isteyenlerin medya ve yönlendirici kamuoyu araştırmaları aracılığıyla seçmeni dört partiye mahkum etmektedir. Dayatılan oyunu bozmak için oyunuzu partinize verin. Yoksulluk ve işsizlik en acil sorunlarımızın başında gelmektedir. Öncelikle çocuk işçiler olmak üzere, tüm işçilerin hakları korunacaktır.
- En az emekli maaşı 2 bin 600TL, asgari ücret 2 bin 200 TL olacaktır. Ücretlilerin vergilendirilmesinde asgari ücret tutarı kadar ücret sosyal güvenlik kesintisi hariç vergi ve diğer tüm kesintilerden muaf olacaktır.
- Ortaöğretime giriş sınavsız olacak, Üniversite’ye girişte öğrencilerin geleceklerini tek bir sınava bağlamalarının önüne geçilerek kamu personelinin seçimine benzer bir yerleştirme sistemi benimsenecektir. Herkes yeteneğine ve isteğine göre eğitim yapacak, eğitimde rekabet eşitliği yaratılarak her kademede kaliteli ve parasız eğitim olanağı yaratılacaktır.
- Öğretmenler her sömestr başında birer maaş olmak üzere yılda 2 ikramiye verilecektir.
- Kadınlarımızı çalışma hayatından uzaklaştıran değil, iş gücüne katılımlarını teşvik eden düzenlemeler yapılacak, kadına şiddete son verilecek; siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamın her seviyesine eşit bir şekilde katılmaları sağlanacaktır.
- Asgari ücret 2.000 TL olacaktır.
- Asgari ücret tutarı kadar ücret sosyal güvenlik hariç vergiden ve diğer yasal kesintilerden muaf olacaktır.
- 23 Dönemde DSP milletvekilleri tarafından verilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tatil günü olarak ilan edilmesine ilişkin yasa teklifi yasalaştırılacaktır.
- 23 Dönemde DSP milletvekilleri tarafından verilen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için 'yurt dışı seçim çevresi' oluşturulmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştırılacaktır.
- Kadın Bakanlığı kurulacaktır.
- “Göçmen ve Yurt Dışı Türkler Bakanlığı” kurulacaktır.
- Engelliler Bakanlığı kurulacaktır.
- Emekli maaşı en az asgari ücretin yüzde 30 fazlası kadar olacaktır. (İlk yıl asgari emekli maaşı 2.600 TL olacak)
- İşyeri açarak işveren olarak çalışan emeklilerden kesilen 'sosyal güvenlik destek primi' uygulamasına son verilecektir.
- Yaş dışında diğer emeklilik şartlarını taşıdığı halde ekli olamayanların emekli olması için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.
- Genel sağlık sigortası primi işsizlerden, evsizlerden ve düşük ücretlilerden alınmayacak ve bu kesimlere bedava sağlık hizmeti verilecek.
- İşsizlik sigortası ödemeleri artırılacaktır.
- İş ve meslek danışmanlarına kadro verilecektir.
- 6638 Sayılı iç güvenlik yasası iptal edilecektir.
- Öğretmenlere her öğretim döneminde (sömestr başında) bir maaş ikramiye verilecektir. (Yılda 2 kez)
- Tüm öğretmen atamaları gerçekleştirilecektir.
- Her üniversite öğrencisine en az 500 TL burs verilecektir.
- Ekonomik sicil affı çıkartarak; esnaf, tüccar ve sanayicimizin önü açılacaktır.
- Tarım ürünlerinde alım garantisiyle birlikte, hakkaniyete uygun baş fiyat verilecektir.
- Tarım kesiminin temerrüt faizleri devlet tarafından karşılanarak ana para yeniden yapılandırılacaktır.
- Engelli yurttaşların tamamı iş sahibi yapılacaktır.
- Engelli yurttaşların eğitimleri, hangi eğitim kurumunda olduğuna bakılmaksızın tamamen ücretsiz olacaktır.
- Vatandaşlık hakkı çerçevesinde, her haneden en az bir kişinin işi devlet tarafından garanti edilecektir.
- Vergi oranları yeniden elden geçirilerek düşürülecektir.
- Devlet Memurları Kanunu yeniden düzenlenecektir.
- Polis, astsubay ve benzeri görevlerde çalışanların emekli olduklarında uğradıkları mağduriyet giderilecektir.
- Biyologların Meslek Kanunu çıkarılacak ve mağduriyetleri giderilecektir.
- Veteriner Hekimlerinin özlük haklarındaki ve atamalarındaki haksızlıklar giderilecektir.
- Kredi kartı, tüketici ve konut kredileri faizi seçim günü itibariyle sabitlenecek ve faiz artışları devlet tarafından bütçelenerek karşılanacaktır.
- Seçimlerde uygulanan barajlar kaldırılacak; azınlık veya farklı düşünce tarafları temsil eden siyasi partilerin mecliste temsil edilmesi sağlanacak.
- Diyanet İşleri Başkanlığı alevi vatandaşlarımızı kapsayan ve yönetimde yer almasını sağlamak üzere yeniden yapılandırılacaktır.
- Cemevleri ibadet yeri olarak kabul edilecek camilere sağlanan ayrıcaklıklardan yararlanacaklar.
- Devlet okullarında çocuklara ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği verilecek.
- Stratejik kamu kuruluşları (demiryolları, havaalanları, posta ve su ve enerji hizmetleri özelleştirilmeyecektir. Özelleştirilen kuruluşlardan gerekli olanlar yeniden kurulacaktır.
- Yenilenebilir enerji (yeşil enerji) tercih edilecek ve çevrenin korunması sağlanacak.
- Taşeronluk sistemi kamu kesiminde yasaklanacak özel sektör için işçileri koruyan düzenleme yapılacaktır.
- Kamu Toplu iş sözleşmeleri yenilenecektir.
- Demokratik Halk protestoları sırasında polisin maske takması ve ateşli silah kullanması yasaklanacaktır.
- Sağlık hizmetleri için vatandaşların katkı adı altında para ödeme yapmalarına son verilecektir.
- Suriye, Mısır ve ırak ile yen anlaşmalar yapılarak Suriye, Mısır ve İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulacaktır.
- Şehir içi toplu ulaşım ücretsiz olacaktır."

(CİHAN)

DSP Genel Başkanı Türker, seçim vaatlerini açıkladı DSP Genel Başkanı Türker, seçim vaatlerini açıkladı

11 Ekim 2015 Haberleri 1 2 3 4 5