Doç. Taş: Orta Vadeli Programın yayımını geciktiren Bakanlar Kurulu suç işledi

ANKARA - Turgut Özal Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanı ve HESA Ekonomi Araştırmaları Direktörü Doç. Ramazan Taş, Bakanlar Kurulu’nun ve Kalkınma Bakanlığı’nın Orta Vadeli Programın (OVP) yayımını geciktirerek suç işlediğini söyledi.

Doç. Dr. Ramazan Taş’a göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 16. Maddesi, gelecek üç yıllık dönemi kapsayan Orta Vadeli Programın (OVP) Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanıp, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilip her yıl en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar Resmi Gazetede yayımlanmasını amirdir. 5018 sayılı kanun gereği 2016-2018 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın da en geç 7 Eylül 2015 tarihine kadar Resmi Gazetede yayımlanması gerekirdi. Oysa, 7 Eylül 2015 tarihi üzerinden 33 gün geçmesine rağmen Orta Vadeli Programın hala Resmi Gazetede yayımlanmaması suçtur, Kalkınma Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu suçludur.

Ekonomist ve Maliyeci Doç. Dr. Taş’a göre Orta Vadeli Programın 33 gün geciktirilmesi sadece hukuki açıdan suç değil, aynı zamanda ekonomi yönetimine olan güveni sarstığı için, belirsizlik ve risk ortamını artırıp, güven ve istikrar ortamını zedelediği için ekonomik açıdan da suçtur. Kalkınma Bakanlığı’nın ve Bakanlar Kurulu’nun acilen Orta Vadeli Programı Resmi Gazetede yayımlaması, belirsizlik ve risk ortamını bir an önce sonlandırması, Türkiye’nin gelecek 3 yıla ilişkin makroekonomik yol haritasını kamuoyuna ve piyasalara açıklaması gerekir.

Taş, “TÜİK verilerine göre 2015 Yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarını kapsayan 2. çeyrekte ekonomik güven endeksi geçen yılın aynı dönemindeki 95 seviyesinden 80 seviyesine indiğini, yani ekonomiye olan güven duygusunun yaklaşık yüzde 20 düştüğünü gözlemledik. Teorik ve amprik bütün çalışmalar, özel yatırımları ve gayrisafi sabit sermaye oluşumunu belirleyen ana faktörün ekonomiye olan güven duygusu olduğunu gösteriyor. Ekonomik güven endeksi ile yatırım artışı arasında doğru orantılı, pozitif bir ilişki vardır. Belirsizlik ve risk ile yatırımlar arasında ise ters orantılı, negatif bir ilişki vardır. Ekonomide belirsizlik ve risk azaldıkça ekonomik güven artar, yatırımlar artar. Ekonomide belirsizlik ve risk arttıkça ekonomik güven azalır, yatırımlar azalır. Bu nedenle 2015’in 2. Çeyreğinde siyasi belirsizlik ve risk arttığı için ekonomik güven endeksi yüzde 20 düşerken özel sektörün yatırım harcamalarının yüzde 11.4 artırması büyük bir çelişki doğuruyor. Bu büyük çelişki aynı zamanda TÜİK tarafından açıklanan büyüme hızı rakamına olan güveni de sarsıyor.” dedi.

(CİHAN)


09 Ekim 2015 Haberleri 1 2 3 4 5