Diyanet, 2014 yılı hac ve umrede 67 milyon TL zarar etti

ANKARA - Sayıştay, Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde kurumun 2014 yılında hac ve umre organizasyonunda toplam 67 milyon TL zarar ettiğini tespit etti. Sayıştay’ın 2014 Denetim Raporu’nda “2014 yılı itibariyle hac ve umre hesabına ilişkin toplam 67 milyon 154 bin 323,51 TL zarar (dönem net zararı) edildiği görülmüştür” ifadesi yer aldı.

Sayıştay Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2014 yılı Denetim Raporu’nu tamamladı. 48 sayfalık raporun Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hesabı 2014 Yılı Düzenlilik Denetim bölümünde kurumun hac ve umre organizasyonunda net zararının 67 milyon TL’nin üzerinde olduğunu belirledi. Raporda şu ifadelere yer verildi: “Hac ve umre hesabı, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kurulu ve Görevleri Hakkında Kanunun 13' üncü maddesi ve Hac ve Umre Seyahatleri İle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararın 9' ncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden; Hac ve Umre Komisyonun yurt içinde ve yurt dışında uygun göreceği bankalarda, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından “Hac ve Umre Hesabı” adı altında açılan ve ayrı bir kamu idaresi vasfı da kazandırılmamış özel hesapların genel adıdır. Hac ve Umre Hesabının 2014 mali yılı bilançosunun aktif ve pasif toplamları 690.375.226,38 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2014 yılı gelir toplamı 3.265.498.527,60 TL ve gider toplamı 3.206.260.712,48 TL'dir. Söz konusu gelir ve gider toplamlarına göre 2014 yılı brüt karı 59.237.815,12 TL olarak gerçekleşmiştir. Ancak, 400.306,98 TL diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karların eklenmesi ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 13’üncü maddesinden kaynaklanan (hac ve umre hizmetleri ile ilgili olmayan) 126.792.445,61 TL tutarındaki giderin de brüt kardan düşülmesi sonucu 2014 yılı itibariyle hac ve umre hesabına ilişkin toplam 67.154.323,51 TL zarar (dönem net zararı) edildiği görülmüştür.”

‘HAC VE UMRE HESABI 2014 YILINA İLİŞKİN MALİ RAPOR GÜVENİLİR BİLGİ İÇERİYOR’

Sayıştay raporunda Hac ve umre hesabının mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimlerin uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirildiği ifade edildi. Raporun ‘Denetim Görüşü’ bölümünde ise şu ifadelere yer verildi: “Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hesabı 2014 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.”

(CİHAN)


09 Ekim 2015 Haberleri 1 2 3 4 5