"Devlet okullarında eksik varken özel okula teşvik veriliyor"

MALATYA - Türk Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Ekrem Şenol, “Devlet okullarında birçok eksiklik bulunmaktayken özel okullar için teşvikler verilmekte, bu teşviklerde de okullar arasında ayrım yapılmaktadır.” dedi.

Ekrem Şenol, yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim sezonunun sıkıntılar içinde başladığını belirtti. Malatya’da bu eğitim yılında açılması planlanan birçok okulun bilinçsiz bir organizasyon ve ihale süreci sonucu yetiştirilemediğini anlatan Şenol, derslik probleminin çözümsüzlüğe itildiğini dile getirdi. Bu nedenlerle norm fazlası sınıf öğretmenlerinin norm sorununun devam ettiğini ifade eden Şenol, şöyle devam etti: “Sayıları altmışı bulan sınıflarda eğitim için çabalanmakta, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz sabahın çok erken saatlerinde türlü zorluklarla okullarına yetişmeye çalışmaktadır. Türkiye genelindeki 76 bin ücretli öğretmen sayısından ilimiz de fazlasıyla nasiplenmiş ve ücretli öğretmen alma politikası yandaş kayırma politikasına dönüşmüştür. Bu çarpıklığın üzerine okullarımızda İngilizce ve matematik branşları başta olmak üzere bazı branşlarda açıklar ciddi olarak göze çarpmaktadır. Öğrencilerimizin ders kitapları ihtiyacı hala tam olarak karşılanamamıştır. Tüm bunların üzerine liyakat konusunda ciddi problemler yaşatan torpilli okul müdürleri çözüm üretmekte çaresiz kalmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul müdürlerinin dönüşü ile ilgili idare mahkemeleri kararlarını uygulama korkusu iyice ayyuka çıkmıştır. Okullarımızda şiddet olayları ve disiplin sorunları günden güne artmakta öğretmen ve öğrencilerimiz güvence altında eğitim faaliyetlerine devam edememektedir. Stajyer öğretmenlerimiz stajyerlik sürecini atlatabilme korkusu yaşarken bunun üzerine güdümlü okul idarecilerinin sendikal vahşetinden kurtulmaya çalışmaktadır.”

"TEŞVİKLERDE OKULLAR ARASINDA AYRIM YAPILDI"

Eğitimin adalet duygusundan uzak yönetim anlayışıyla kronik sorunlara bulaştırıldığını vurgulayan Şenol, bunun yol açtığı sıkıntıları şöyle dile getirdi: “Anayasanın 42. maddesinde eğitim öğretim faaliyetlerinin fırsat eşitliğine dayalı ve ücretsiz olması vurgulanırken, okul dönüşümleri neticesinde birçok öğrenci ikamet alanının oldukça uzağına kaydedilmek zorunda kalmış bu nedenle maddi durumu yetersiz öğrencilerin ve velilerin mağduriyeti söz konusu olmuştur. Devlet okullarında birçok eksiklik bulunmaktayken özel okullar için teşvikler verilmekte, bu teşviklerde de okullar arasında ayrım yapılmaktadır. Dershanelerin kapatılması sonucu oluşan boşluk temel liselerin yer aldığı özel okullar vasıtasıyla doldurulmuş veliler mağdur edilirken kurum sahipleri için rant kapısı açılmıştır. Okullarda Fatih Projesi adıyla yapılmak istenen sözde elektronik devrim resmen çökmüş, akıllı tahtalarla tabletler arasında uyumsuzluktan alt yapı sorunlarına kadar bu proje sorunlar yumağına dönmüştür. Tüm bu sorunların içerisinde ülkemiz ve Malatyamız eğitim öğretim faaliyetlerine başlamaya çalışmaktadır. Siyaset ve sendika dalkavukluğundan kurtulamayan Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri ve okul idarecilerini bir an evvel basirete davet ediyoruz. Aksi halde Malatyamız milli eğitimde kaybetmeye geçmişte olduğu gibi devam edecektir.”

(CİHAN)

 Devlet okullarında eksik varken özel okula teşvik veriliyor

05 Ekim 2015 Haberleri 1 2 3 4 5