DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak 'Barış ve Demokrasi' mitingi düzenleyecek

ANKARA - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu(KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği(TTB) 10 Ekim tarihinde ortak ‘Emek Barış Demokrasi Mitingi’ düzenleyecek.

Ankara'da yapılacak "Emek Barış Demokrasi Mitingi" öncesi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Biriliği'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, TTB Genel Sekreteri Özden Şener katıldı. Yapılan ortak basın açıklamasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yaptı.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak akıtılan kardeş kanının son bulması, daha büyük acılar yaşanmasının önüne geçilmesi için 10 Ekim'de bir miting düzenleyeceklerini belirten Soğancı şunları kaydetti: “Akıl tutulmasına itilerek bir kişinin hırsı yüzünden saray merkezli bir kuşatma ile ülkenin yeniden kan gölüne dönmesine seyirci kalması istenen halkların vicdanına seslenmek, kalıcı barış ve kardeşliğin tesisinin gerçek mimarı olabilecek bu vicdanı bir kez daha göreve çağırmak için 10 Ekim 2015 Cumartesi günü 'Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi' şiarı ile Ankara’da bu ülkenin bütün demokrasi güçleri ile birlikte, yüreği barıştan yana atan herkesle birlikte merkezi Emek, Barış, Demokrasi Mitingi düzenleyeceğiz.’’

(CİHAN)

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak 'Barış ve Demokrasi' mitingi düzenleyecek DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak 'Barış ve Demokrasi' mitingi düzenleyecek DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak 'Barış ve Demokrasi' mitingi düzenleyecek

21 Eylül 2015 Haberleri 1 2 3 4 5