Madenlerdeki patlayıcı tesisat yönetmeliği 4 yıl ertelendi, mühendisler tepkili

BURSA - Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (ATEX) hükümlerinin maden ocaklarındaki uygulanmasının 4 yıl ertelenmesine yönelik tepkiler sürüyor. Makine Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Makine Mühendisi İbrahim Mart, güvenlik önlemleri ertelenerek, iş kazaları önlenemeyeceğini söyledi.

Oda binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan İbrahim Mart, 4 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve kararnameyle ATEX yönetmeliğinin madenlerde uygulamasının 4 yıl süreyle ertelendiğini kaydetti. Mart, ilgili Bakanlar Kurulu kararında; 'Grizu gazı veya yanıcı gazlar veya tozlar nedeniyle muhtemel patlayıcı ortama sahip yeraltı kömür ocakları ile bu tip madenlerin yer üstü tesislerinde bulunan teçhizat ve koruyucu sistemlerden, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik'te belirtilen I. grup teçhizat kategorisine uygun olarak sertifikalandırılmamış olanlar en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar alınan Yönetmelik hükümlerine uygun teçhizat ve koruyucu sistemlerle değiştirilir' hükmü bulunduğunu hatırlattı.

AKP'YE YAKIN FİRMA İÇİN Mİ ERTELENDİ?

Kanun ile verilen yetki ürünlerin güvenli olmasının sağlanmasını amaçlarken, kararname ile işyerlerinin en az dört yıl daha güvensiz olmasına izin verildiğine dikkat çeken Mart, ertelemenin Çin'den tesisat ithal eden AKP'ye yakın bir firma için çıkarıldığını iddia etti. Mart, şunları kaydetti: "Kararname ile getirilen, 'Durum ve Tespit Değerlendirme Raporu'nun hiçbir anlamı ve geçerliliği yoktur. Zira Kararnamede sözü edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarının bu konuda yetkisi bulunmamaktadır. Bunun yanında, işyerlerinin en az iki yıl daha güvensiz koşullarda çalışması kabul edilmektedir. Kararname ile işverenlere hem iki ile dört yıl süre verilmekte hem de sorumluluk işverendedir denilmektedir. Dolayısı ile işyerlerinin güvensizliği ve bunun sürekliliği kabul edilmektedir. Bu noktada, ileride yaşanacak sorunlarda sorumluluğun sadece işverenlerde değil, aynı zamanda bu kararnamede imzası olanlarda olacağı bilinmelidir. Ayrıca bu konu yalnızca sorumluluk bazında ele alınamaz; zira önemli olan patlamaların meydana gelmemesi, insanların hayatlarını kaybetmemesidir. Oysa Kararname ile patlamaya ve can kayıplarına razı olunmaktadır. Özel teçhizat sadece madenlerde değil, patlayıcı ortam oluşabilecek tüm işyerlerinde kullanılmaktadır. Ancak erteleme sadece maden ocaklarına ilişkindir. Kararnamenin arka planında yatan gerçek, teçhizatın uygun olmaması nedeni ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince kapatılan maden ocaklarının açılmasına ve sahiplerinin AKP'ye yakınlığı bilinen Amasra'daki maden ocağının Çin'den ithal ettiği teçhizata izin verilmesine yöneliktir."

İbrahim Mart, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki iş müfettişlerinin, konuya "6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu", "Çalışanların, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik", "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", "Makine Emniyet Yönetmeliği", "İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği" başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yaklaşmak zorunda olduğuna işaret etti. Mart, "İş müfettişleri, patlayıcı ortamlarda kullanıma elverişli olmayan teçhizat kullanımı nedeni ile kapatılmış olan maden ocaklarının açılmasına yönelik karar vermemeli, işyerlerinde yapacakları denetimlerde hiçbir geçerliliği olmayan dört yıllık geçiş süreci düzenlemesine göre davranmamalı; bu kararın alınmasında etkin olan lobi faaliyeti yürüten kuruluşların taşeronu konumuna düşmemelidir. Kararnamede imzası olanlar; madenlerde kullanılan teçhizatın uygun olmaması nedeni ile oluşabilecek patlamalarda sorumluluğu üzerlerine almaktadırlar." diye konuştu.

İşyerlerindeki yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımların patlayıcı ortamı oluşturduğunu belirten Makine Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Mart, "Patlayıcı ortamlarda kullanılacak teçhizatların (makine, alet, elektrik sistemi vb.) belirli özelliklerde olması gerekir. Nitekim teçhizatların üretimi, piyasaya arzı, montajı, kullanımı, onarımı kurallara bağlanmıştır. Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde düzenleme yapılmış olan ülkemizde, söz konusu teçhizatın belgelendirilmesi, piyasaya arzı ve piyasa gözetimi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın; işyerlerinin işçi sağlığı ve güvenliği üzerine denetimi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumluluğundadır." dedi.

(CİHAN)

Madenlerdeki patlayıcı tesisat yönetmeliği 4 yıl ertelendi, mühendisler tepkili Madenlerdeki patlayıcı tesisat yönetmeliği 4 yıl ertelendi, mühendisler tepkili

11 Ağustos 2015 Haberleri 1 2 3 4 5