Nabi Avcı'dan dershane açıklaması

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, dershanelerin 'özel eğitim kurumları' olarak faaliyet göstereceğini söyledi. Avcı, "Dershaneler, özel eğitim kurumlarına dönüşerek devam edecek. Bunların kuralları var. Bunları da Resmi Gazete'de açıklayacağız." dedi.

Bakan Nabi Avcı, Anayasa Mahkemesi’nin iptalinden sonra dershanelerle ilgili kanunda yapılan değişikliği anlattı. Çırağan Sarayı’nda gazetecilere açıklama yapan Avcı, “1 Mart 2014 tarihinde çıkan bir yasayla özel eğitim kurumlarının tanımlanması yeniden yapıldı. İlgili özel öğretim kurumları yasasında yasa koyucunun özel öğretim kurumundan ne anladığı çok açık biçimde tanımlandı. Buna göre yasada özel okullar var, özel eğitim merkezleri var, azınlık okulları var, yabancı okullar var, çeşitli kurslar var ve bunların hangi çerçevede faaliyet gösterebilecekleri de ilgiyi yönetmelikte, yani özel öğretim kurumları yönetmeliğinde tanımlanmıştır. Daha sonra Anayasa Mahkemesi’nde açılan iptal davası sanki sadece dershanelerle ilgili bir yasa ve onunla ilgili bir iptal davası gibi algılandı. Hayır. İlgili yasadaki 8 madde ile ilgili iptal davası açıldı. Bunlardan bazıları hakkında da Anayasa Mahkemesi yürütmeyi, yani bakanlığı haklı bularak, yaptığı tasarrufu haklı bularak, yasa koyucunun düzenlemesini doğru bularak iptal yönüne gitmedi. Bu arada ama 1 Eylül 2015’ten itibaren dershanelerin faaliyetlerine son vermesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.” diye konuştu.

Yasada ve mevzuatta dershane kavramı yasadan ve yönetmelikten çıkartıldığı için bir boşluk oluştuğunu belirten Avcı, şöyle devam etti: “Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararından sonra yaptığımız açıklamalarda da bu boşluğu idari düzenlemeyle ikinci mevzuatta yani yönetmelik ve yönergelerde yapılacak düzenlemelerle giderileceğini velilerimizin ve öğrencilerin tedirgin olacakları bir durum olmadığını Milli Eğitim Bakanlığımızın özellikle takviye alma ihtiyacı duyan çocuklarımızın ve velilerimizin taleplerine ilişkin düzenlemeyi yapacağımızı söylemiştik.”

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararını göz önüne alarak özel öğretim kurumları yönetmeliğinde gerekli düzenlemeleri yaptıklarını ifade eden Avcı, “Yeni yönetmeliğimizi Başbakanlığa, Resmi Gazete’de yayınlanır. İlgili yasada dershane diye bir tanım yok. Buna karşılık gerek Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve diğer yasalarda, Türkiye’de yapılacak her türlü eğitim öğretimin Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetiminde yapılmasına ilişkin hükümler var. Türkiye’de her ne ad altında olursa olsun eğitim öğretim faaliyeti gösteren bütün kurumları gözetmekle sorumluyuz.” diye konuştu.

Daha önce çeşitli kurslar başlığı altında toplanmış olan kategoriyi 4 sınıfta topladıklarını kaydeden Bakan Avcı, şöyle devam etti: “Özel öğretim kurslarının nasıl açılacağı veya mevcut kurumlardan özel öğretim kurumlarına nasıl dönüşüleceği, kriterleriyle ayrıntılı olarak vurgulandı. Anayasa Mahkemesi, dönüşüm programının kendisini iptal etmedi. Kurslardan özel okula veya anaokuluna, ilkokula, ortaokula, liseye veya özel etüt eğitim merkezine, çeşitli kurslara dönüşmek isteyenlerin önü açıktı zaten. Şimdi de dönüşen veya dönüşmeyen, dönüşmek için daha önce müracaat etmiş olan veya etmemiş olan her kurum özel öğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde dönüşebilecekler. Faaliyetlerini özel öğretim kursu adı altında, özel okula dönüşmek istiyorlarsa o ad altında, etüt eğitim merkezine dönüşmek istiyorlarsa o ad altında ve kriterlerine uygun olarak sürdürebilecekler. Özel eğitim kurumları, hafta içi ve hafta sonunda öğrencilere kurs vermek üzere düzenlenmiştir. Hangi programları uygulayacakları açıkça belirlendi. Matematik, fen grubu gibi çerçeve kurs programı hazırlandı. Özel öğretim kursuna dönüşmek isteyen kurumlar Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenmiş olan kurs yönetmeliğinde sınıflandırılmış olan bilim gruplarından istedikleri 3 tanesiyle ilgili kurs açabilecekler.”

'SINIFTAKİ ÖĞRENCİ SAYISI 16’YI GEÇMEYECEK'

Kurs yapılan sınıflarda öğrenci sayısının 16’yı geçemeyeceğini vurgulayan Avcı, “Madem özel bir kurs talep ediliyor, sektörün bu talebi karşılayabileceği sayı olarak sınıf başı öğrenci sayısını en fazla 16 olarak belirledik. Kurslar hafta içi ve hafta sonu olacak. Ama hafta sonunda sadece bir gün cumartesi olacak. Pazar günleri olamayacak. Çocukların pazarlarına müdahale ettirmiyoruz. Özel öğretim kurslarında maddeler belirlendi. Dolayısıyla bunlara dönüşüm için müracaat eden kurumlarda etmeyen kurumlar da bu yönetmeliğe göre dönüşerek faaliyetlerini sürdürecekler.” ifadelerini kullandı.

(CİHAN)

Nabi Avcı'dan dershane açıklaması Nabi Avcı'dan dershane açıklaması Nabi Avcı'dan dershane açıklaması Nabi Avcı'dan dershane açıklaması Nabi Avcı'dan dershane açıklaması Nabi Avcı'dan dershane açıklaması

07 Ağustos 2015 Haberleri 1 2 3 4 5