Bursa iş dünyası: Erken seçim ekonomiyi olumsuz etkiler

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyesi işadamları, erken seçimin ekonomiyi olumsuz etkileyeceği görüşünü dile getirdi. İşadamları, hükümetin bir an önce kurularak iç talebin canlandırılmasını istedi.

Temmuz ayı sonu itibariyle BTSO meclis üyeleri arasında yapılan anket, ilginç sonuçlar ortaya koydu. İşadamları, ‘Rekabet gücünüzü en çok hangi faktör etkiliyor?' sorusuna yüzde 37 ile ‘Kayıt dışı ekonomi, haksız rekabet ortamı’ cevabını verdi. ‘Dövizdeki belirsizlik’ ve ‘Karlılık oranlarının düşmesi’ seçeneklerini işaretleyenlerin oranı ise yüzde 40 oldu. Bursa iş dünyası temsilcileri, ‘Önümüzdeki süreçte işletmenizde hangi alana ağırlık vereceksiniz’ sorusuna ise yüzde 43 ile ‘Pazar çeşitliliğini artırma’, yüzde 21 ile ‘Verimliliği artırma’, yüzde 19 ile ‘Ürün geliştirme’ cevabını verdi. Teknolojisini yenilemeyi ve ürün kalitesini geliştirmeyi düşünenlerin oranı ise yüzde 18 oldu. BTSO Meclis üyeleri, ‘2015 yılı içinde borç ertelemek zorunda kaldınız mı’ sorusunu ise yüzde 58 ile ‘Hayır’ cevabını verdi. Yıl içerisinde kredi kullananların oranı ise yüzde 63 oldu.

KREDİ MALİYETLERİ YÜKSEK

Ankete katılan BTSO Meclis üyelerine yöneltilen bir başka soru ise ‘Finansmana ulaşma konusunda en fazla hangi sorunla karşılaşıyorsunuz?’ oldu. İş dünyası temsilcilerinin yüzde 32’si ‘Kredi maliyetinin yüksekliğini’ işaretlerken, yüzde 26’sı ‘İşletme sermayesi ihtiyacının hızla artışı’, yüzde 23’ü ‘Kredi için yeterli teminat bulamamak’, yüzde 16’sı ise ‘Öz kaynak yaratamamak’ seçeneğini işaretledi. Ankete katılan BTSO Meclis üyelerinin yüzde 38’i mal ve hizmet üretim kapasitesini artırmak için bu yıl içerisinde yatırım yaptığını ifade etti.

İÇ TALEP CANLANDIRILMALI

Anket çalışmasında BTSO Meclis üyelerine yeni hükümetin kurulması durumunda ekonomide önceliğin hangi alana verilmesi gerektiği sorusu da yöneltildi. Buna göre Bursa iş dünyası temsilcilerinin yüzde 38’i öncelikle ‘İç talebin canlandırılması’ gerektiğini ifade ederken, katılımcıların yüzde 32’si ‘Reel kesime yönelik yeni teşviklerin verilmesi’ gerektiğini düşünüyor. ‘Türk Lirası’nda istikrar ve öngörülebilirlik’ seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 19, enflasyon ile mücadelenin öncelikli olması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 11 oldu.

ERKEN SEÇİM EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLER

İşadamlarının yüzde 43’ü erken seçimin ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Yüzde 27’si olumsuz etkinin sınırlı olacağını, yüzde 20’si ise olumlu etkileyeceğini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 10’u seçimin ekonomiye etkisinin olmayacağına inanıyor.

BTSO Meclis üyeleri, 'DAEŞ ve PKK’ya karşı başlayan sınır ötesi askeri harekatlar ekonomiyi nasıl etkiler' sorusuna yüzde 51 ile ‘Olumsuz etkiler’, yüzde 20 ile ‘Olumsuz etkisi sınırlı olur’, yüzde 20 ile ‘Olumlu olur’, yüzde 9 ile ‘Etkisi olmaz’ cevabını verdi. BTSO Meclis üyeleri, anket sorularına verdikleri cevapta yüzde 90 gibi yüksek bir oranla yakın ve komşu ülkelerde yaşanan sıkıntıların da ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğine inanıyor.

(CİHAN)

Bursa iş dünyası: Erken seçim ekonomiyi olumsuz etkiler Bursa iş dünyası: Erken seçim ekonomiyi olumsuz etkiler

04 Ağustos 2015 Haberleri 1 2 3 4 5