Basın özgürlüğü için Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik teklifi

ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Gerekçe bölümünde basın özgürlüğünün, demokratik bir toplumun temeli olarak, basının halkı bilgilendirme görevini yerine getirebilmesi, özgür ve üzerinde iktidarın baskısı olmadan çalışabilmesiyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çeken Erdem, Anayasada ve Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerde de basın ve yayın özgürlüğünün, düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilip temel insan haklarından biri olarak ele alındığını ifade etti.

Özellikle son yıllarda iktidarı eleştirdiği için onlarca gazetecinin hapse atıldığı, yüzlercesinin işsiz kaldığı, binlercesinin tazminat davalarına muhatap olduğu Türkiye'de sosyal medya üzerinden hükümeti eleştirmenin dahi cezalandırılabildiğinin görüldüğünü dile getiren Erdem, şöyle devam etti: "Basın özgürlüğü alanında çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlara bakıldığında ise, Türkiye son yıllardaki sansür ve baskı politikaları nedeniyle basın özgürlüğünde dünyanın en kötü sicile sahip ülkelerinden biri olarak gösterilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2015’te verdiği Türkiye’de basın özgürlüğünün sınırlandırıldığına dair kararın yanı sıra, basın özgürlüğü konusunda çalışmalar yapan düşünce kuruluşu Freedom House’nin raporunda Türkiye'nin son beş yılda Tayland ve Ekvador'un ardından basın özgürlüğünde en hızlı gerileyen üçüncü ülke olduğuna vurgulanmaktadır. Benzer şekilde, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) ‘2015 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ raporuna göre ise Türkiye Nijer, Liberya, Zambiya, Mali ve Zimbabwe gibi ülkelerin gerisinde 180 ülke arasında 149’uncu sırada yer almıştır. Anayasamızın 25. ve 26. maddelerinde de düşünce ve fikir özgürlüğünün sınırlarını belirlenmiş olmakla birlikte, bu koşullar Anayasamızın 28. maddesindeki 'Basın hürdür, sansür edilemez' cümlesiyle belirtilen ilkelere aykırı olamaz. Dolayısıyla düşünce ve ifade özgürlüğü noktasında gazetecilerin basın özgürlüğü kapsamında Anayasa’nın belirtilen sınırları çerçevesinde özgürce haber yapmalarının önündeki engellerin kaldırılması, ülkemizin demokratikleşmesi ve uluslararası itibarının artması açısından büyük bir önem taşımaktadır."

TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 2nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 3713 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 3713 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(CİHAN)


16 Temmuz 2015 Haberleri 1 2 3 4 5