Aktif Eğitim Sen, sınav sistemiyle ilgili çalıştay düzenledi

SAMSUN - Aktif Eğitim Sen, eğitim sisteminin en temel sorunlardan birisi olan 'Üst Öğretime Geçiş Sınav Sistemi'ni masaya yatırdı. Sendika Üst Öğretime Geçiş Sınav Sistemi Çalıştayı'ndan çıkacak sonuç raporu ve önerileri Bakanlığa iletilecek.

Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif Eğitim Sen) Samsun Şubesi tarafından, akademisyenler, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla, 'Üst Öğretime Geçiş Sınav Sistemi Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda Aktif Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selim Biçer ve Aktif Eğitim-Sen Üniversiteler Koordinasyon Merkezi (ÜKOM) Başkanı Aziz Kaya da gözlemci olarak yer aldı.

Açılış konuşması yapan Aktif Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Sefa Zor, "Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi eğitim, eğitimin en büyük sorunlarından bir tanesi de sınav sistemleridir. TEOG sonuçlarının açıklanması ve LYS arifesinde gerçekleştirilen bu çalıştayda ülkemizin ‘Üst Öğretime Geçiş Sınav Sistemi’nde yaşanılan sorunların çözüm önerileriyle birlikte yaklaşık 50 katılımcının ortak akılla ve beyin fırtınası yöntemleriyle cevaplar arayacaklar." dedi.

Aşılmaz gibi görünen sorunların ancak ortak akıl ve ortak hareket sayesinde çözüme kavuşabileceğine inandıklarını söyleyen Aktif Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selim Biçer, sözlerine şöyle devam etti: "Bu bilinçle yola koyulan sendikamız kurulduğu ilk andan itibaren sorun üreten değil çözüm ortaya koyan, yalnızca eleştiren değil alternatif öneriler sunan, insanları kamplaştıran değil, birleştiren bir eğitim anlayışını kendine ilke edinmiştir. Yapılacak bu çalıştayda da sorunu birebir yaşayanların görüş ve önerileriyle ortaya çıkacak sonuç raporu ve öneriler, Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulacak."

Gün boyu süren çalıştayda 'Üst Öğretime Geçiş Sistemleri' başlığı altında; 'Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi', 'Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçiş Sistemi', 'Sınav Siteminin Sosyoekonomik Etkileri ve Yerleştirme ve Tercihler' alt başlıkları ayrı ayrı gruplar tarafından dört oturum halinde ele alındı.

(CİHAN)

Aktif Eğitim Sen, sınav sistemiyle ilgili çalıştay düzenledi

31 Mayıs 2015 Haberleri 1 2 3 4 5