Suriyeli muhalifler ortak deklerasyon yayınladı

ASTANA - Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da bir araya gelen Suriyeli muhalif grupların temsilcilerin görüşmeler sonunda ortak deklarasyon yayınladı.

Kapalı kapılar arkasında gerçekleşen ve 3 gün süren görüşmeler sonunda muhalifler adına Nabi Sarbast, Randa Kassis ve Amar Abdulhamid ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya katılan temsilcilerin çoğunluğunun Suriye sorunun çözümüne yönelik yaklaşımların ortak vizyonunu yansıtan deklarasyon üzerinde anlaştığını bildiren Sarbast, ülkede hiçbir tarafın savaş yoluyla zafer kazanamayacağına vurgu yaptı. Suriyeli muhaliflerin barışın sağlanması adına ilk defa somut bir şeyler etrafında anlaştığını kaydeden Sarbast, alınan kararların Cenevre görüşmelerine katkı sağlayacağı inancında olduğunu iletti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in, isteklerini geri çevirmeyip kendilerine görüşme için hazırladığı ortamdan dolayı teşekkür eden Randa Kassis, toplantıda ele alınan ve çoğunluğun üzerinde anlaştığı deklarasyonun önemine vurgu yaptı. Suriye’de silah zoru ile bir sonuca varılamayacağı üzerinde herkesin hemfikir olduğunu ve sorunun öncelikle diyalog yoluyla çözüleceğini kaydetti. Kassis, katılımcıların deklarasyonda şu ilkeler üzerinde anlaştığını bildirdi:

- Suriye’de bulunan bütün siyasi ve toplum temsilcilerinin kendilerini temsil etmesine imkan verilmesi ve Ceneve-1 görüşmelerini temel alarak ve Moskova’da yapılan görüşmeler gibi diğer görüşmelerinde sonucu olarak ülkede siyasi bir geçiş dönemi ve geçici bir hükümetin kurularak rejimin değiştirilip demokratik bir yapıya geçilmesi ve yeni bir devlet yapısının kurulmasının adımlarının atılması

- Görüşmelere katılan tüm tarafların her türlü teröre karşı ortak mücadele kapsamında saldırıların durdurulması

-Teröre karşı mücadelede milli, sosyal-askeri mücadele birliğinin kurulması

-Tarafların, Suriye’de yaşayan tüm etnik grupları içerisine alan ve din, ırk ve dil ayrımı yapmayan, herkesin eşit temsil edildiği bir devletin kurulması

-Suriye’nin demokratik tek bir devlet olarak bütünlüğünün korunması, dini ve etnik kökenden uzak tutulması

-Kürt sorunun uluslararası kurallar çerçevesinde çözülmesi ve Suriye’nin ayrılmaz bir halkı ve parçası olarak kalması. Kürtlere karşı uygulanan ayrımcılığa son verilmesi

-Suriye'nin, demokratik bir ülke olarak ülkede yaşayan her vatandaş ve grubun haklarının eşitliğini sağlaması

-Savaşa katılan tüm yabancı savaşçıların ve ülkeyi korumak için kurulan orduların teröre verdikleri desteği durdurması

- Siyasi mahkumların ve tutukluların derhal serbest bırakılması, göçmen durumuna düşen vatandaşların ülkelerine geri dönmesi adına gerekli ortamın hazırlanması ve sivil ve uluslararası kuruşları ile işbirliği yaparak kurulacak bölgelerde göçmenlere insani yardım yapılması

Suriyeli gönüllü Amar Abdulhamid, Astana’da görüşmelerin sıcak bir ortamda geçtiğini ancak uzun zaman süren bir savaş sonrasında siyasi bir netice almak için daha erken olduğunu kaydetti.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Kazakistan Dışişleri Bakanı Yerlan İdrisov, görüşmelere yaklaşık 30 temsilcinin katıldığını söyledi.

Kazakistan’ın bundan öncede İran ve 5+1 ülkeleri arasında yapılan müzakerelere iki defa ev sahipliği yaptığını hatırlatan İdrisov, Moskova görüşmelerinin de etkili olduğunu ve en önemli görüşmenin Cenevre’de yapılacak görüşme olduğunu kaydetti. Kazakistan’ın Birleşmiş Milletler ile koordineli şekilde bu görüşmelere ev sahipliği yaptığını hatırlatan İdrisov, Kazakistan’ın Suriye’de herhangi bir beklentisi ve ekonomik çıkarının olmadığını ancak Suriye sorunun bölgesel sorun olmaktan çıkıp uluslararası bir meseleye döndüğünü ve hali hazırda tüm dünyayı etkileyen İŞİD gibi bir sorunun merkezi haline geldiğini hatırlattı.

Astana’da yapılan görüşmelere Demokratik Değişim için Ulusal Demokratik Cephesi (NDF), Ulusal Koordinasyon Komitesi, Kürt, Türkmen ve diğer etnik grup temsilcileri katıldı.

(CİHAN)

Suriyeli muhalifler ortak deklerasyon yayınladı Suriyeli muhalifler ortak deklerasyon yayınladı Suriyeli muhalifler ortak deklerasyon yayınladı Suriyeli muhalifler ortak deklerasyon yayınladı Suriyeli muhalifler ortak deklerasyon yayınladı Suriyeli muhalifler ortak deklerasyon yayınladı Suriyeli muhalifler ortak deklerasyon yayınladı

28 Mayıs 2015 Haberleri 1 2 3 4 5