4G ihalesi 26 Ağustos’a ertelendi

ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), 26 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan kamuoyunda 4G olarak bilinen ‘Uluslararası Mobil Telekomünikasyon (IMT) Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme” ihalesinin 26 Ağustos 2015 tarihine ertelendiğini bildirdi.

BKT ihale tarihindeki değişikliğin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 14 Mayıs 2015 tarihli yazısı ve ilgili ihale komisyonunun tutanağı üzerine yapıldığını kaydetti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, bilgi ve iletişim teknolojilerinde ve özellikle mobil sektörde, son yıllarda sesli iletişimden veri iletişimine doğru hızlı bir eğilimin olduğuna işaret edildi. Devamında ise “Halihazırda Türkiye’de kullanılan mobil elektronik haberleşme teknolojilerin (2G, 3G) geçmişte tüketici beklentilerini yeterince karşıladığı ancak, artan zengin içerikli uygulamalar, hız beklentisi ve mobil veri/internet tüketimini artıran akıllı cihazların piyasada yaygınlaşması gibi etkenlerin zaman içerisinde mevcut mobil elektronik haberleşme şebeke kapasitelerinin yetersiz kalmasına neden olacağı görüldüğünden, dünyadaki mobil elektronik haberleşmede sağlanan gelişmeler ve geleceğe yönelik çalışmalar da dikkate alınarak; Bakanlığımız ve Düzenleyici Kurumumuz olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun görev-yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Uluslararası Mobil Telekomünikasyon (IMT) Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme’ çalışmaları ve buna ilişkin ihale süreci başlatılmıştır.” bilgisi verildi.

“HALEN MEVCUT OLAN FREKANS DENGESİZLİĞİNİN GİDERİLMESİ…”

Açıklamada, söz konusu ihale ile frekansların teknoloji bağımsız olarak kullanılması, işletmeciler arasında halen mevcut olan frekans dengesizliğinin giderilmesi, mevcut teknolojik gelişmelerin yanı sıra 5G (5’inci Nesil) gibi yeni teknolojilerin ilave bir işleme tabi tutulmaksızın anında Türkiye’de hizmete sunulabilmesinin önünün açılmış olacağı dile getirildi.
Ancak, bu süreçte gerek isteklilerin ve işletmecilerin şartnameye yönelik açıklama ve zeyil talepleri ve gerekse ihaleye teknik ve finansal olarak daha iyi hazırlanabilmelerini teminen; sektörde faaliyet gösteren mevcut işletmecilerle birlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda, daha önce 26 Mayıs 2015 tarihinde yapılacağı duyurulan söz konusu ihalenin 3 ay ertelenmesi hususunda mutabık kalındığı, bu çerçevede söz konusu ihalenin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca 26 Ağustos 2015 tarihine ertelendiği belirtildi.

(CİHAN)


15 Mayıs 2015 Haberleri 1 2 3 4 5